Blue Flower

konstruksiya

Üzlük yoxdur Azərbaycan memarlıq tarixi
tərəfindən Rayihə Əmənzadə
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2212
Üzlük yoxdur Azərbaycan memarlıq tarixi
tərəfindən Rayihə Əmənzadə
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2846
Üzlük yoxdur Boyaq- bəzək istehsalatının texnoloji maşınları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1849
Üzlük yoxdur Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsinin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 5582
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 11868
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 853
Üzlük yoxdur Sahələrin texnoloji xətləri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1607
Üzlük yoxdur Toxuculuq istehsalatı maşınlarının layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1312
Üzlük yoxdur Toxuculuq materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2172
Üzlük yoxdur Trikotaj istehsalatının texnoloji maşınları, avadanlıqları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 978
Üzlük yoxdur Tətbiqi mexanika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 929