Blue Flower

konstruksiya

Üzlük yoxdur Azərbaycan memarlıq tarixi
tərəfindən Rayihə Əmənzadə
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2389
Üzlük yoxdur Azərbaycan memarlıq tarixi
tərəfindən Rayihə Əmənzadə
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3022
Üzlük yoxdur Boyaq- bəzək istehsalatının texnoloji maşınları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2069
Üzlük yoxdur Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsinin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 5681
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 12013
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 887
Üzlük yoxdur Sahələrin texnoloji xətləri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1662
Üzlük yoxdur Toxuculuq istehsalatı maşınlarının layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1448
Üzlük yoxdur Toxuculuq materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2219
Üzlük yoxdur Trikotaj istehsalatının texnoloji maşınları, avadanlıqları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1044
Üzlük yoxdur Tətbiqi mexanika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 983