Blue Flower

məhsul

Üzlük yoxdur Auditin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 4157
Üzlük yoxdur Azərbaycanın kənd təsərrüfatı: Statistik məcmuə
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2124
Üzlük yoxdur Azərbaycanın kənd təsərrüfatı: Statistik məcmuə
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1947
Üzlük yoxdur Bitki mənşəli ərzaq məhsulları əmtəəşünaslığı praktikumı
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1432
Üzlük yoxdur İaşə mahsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1191
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1556
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1131
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
tərəfindən A.T. Məmmədov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1283
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 985
Üzlük yoxdur Qida məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1339
Üzlük yoxdur Sınaq və sınaq avadanlıqları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1463
Üzlük yoxdur Standartlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2756
Üzlük yoxdur Yemişan meyvələrindən funksional təyinatlı qida məhsullarının istehsalı
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 786
Üzlük yoxdur Yeyinti məhsullarının soyuduculuq texnikası və texnologiyası
tərəfindən S.H. İsfəndiyarov
 / 1
İl: 1998
Baxılma sayı 2536
Üzlük yoxdur Yeyinti sənayesi məhsullarının keyfiyyətinin yuksəldilməsi yolları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1708
Üzlük yoxdur Yeyinti yağları,süd və süd məhsullarının ekspertizası
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 3138
Üzlük yoxdur Əmtəəşünaslıq
tərəfindən Y. V. Jiryayeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1011
Üzlük yoxdur Ərzaq məhsullarının adları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1232
Üzlük yoxdur Ət və ət məhsullarının texnologiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1402