Blue Flower

informatika

Üzlük yoxdur Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX respublika elmi konfransının materialları. I c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1548
Üzlük yoxdur İnformatika  və geoinformatika
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1513
Üzlük yoxdur İnformatika (məsələlər və testlər)
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2281
Üzlük yoxdur İnformatika üzrə qisa mühazirə kursu və praktiki məşğələlər
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1744
Üzlük yoxdur İnformatika və informasiya texnologiyaları haqqında məlumat.  Məsələlər və testlər
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1266
Üzlük yoxdur İnformatika və kompüterləşmənin əsasları
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 5537
Üzlük yoxdur İnformatikanın elementləri
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 966
Üzlük yoxdur İnformatikanın əsasları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1989
Üzlük yoxdur İqtisadi informatika
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1075
Üzlük yoxdur Uşaq ensiklopediyası. İnformatika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1990