Blue Flower

nəzarət

Üzlük yoxdur Audit və əminlik
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1520
Üzlük yoxdur Audit və əminlik. F8 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2781
Üzlük yoxdur Fəaliyyətin idarə olunması. F5 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1903
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1230
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. I c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2387
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. II c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1713
Üzlük yoxdur Korrupsion məktəblər,korrupsion universitetlər:Nə etmək olar?
tərəfindən Muriel Puasson, Jak Xallak
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1793
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2018
Üzlük yoxdur Maliyyə nəzarətinin hüquqi əsasları
tərəfindən Əhməd Hüseyn
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 905
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
tərəfindən A.T. Məmmədov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1285
Üzlük yoxdur Nəzarət və təftiş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3161
Üzlük yoxdur Standartlaşdırmanın əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2759
Üzlük yoxdur Təftiş və nəzarət
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 1754
Üzlük yoxdur Vergi nəzarəti
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1119
Üzlük yoxdur Vergilər və vergitutma
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 928
Üzlük yoxdur Vergitutmanın nəzəri metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2227