Blue Flower

folklor

Üzlük yoxdur Azərbaycan folkloru
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1743
Üzlük yoxdur Estetik idrak
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1678
Üzlük yoxdur Estetik idrak və onun folklorda təcəssümü
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2059
Üzlük yoxdur Folklor poetikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1733
Üzlük yoxdur Folklor və təsəvvüf ədəbiyyatı sözlüyü
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1871
Üzlük yoxdur Milli folklor.İki ciltde.2cilt
tərəfindən Mehmet Kaplan
 / 0
İl: 1991
Baxılma sayı 443
Üzlük yoxdur Örneklerle Folklor, Halk ve  Tekke Edebiyatı Sözlüğü
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 1601
Üzlük yoxdur Qərbi Azərbaycan. 10 cilddə. II c.
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1777
Üzlük yoxdur Şəhriyar
tərəfindən Məhəmməd
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1386
Üzlük yoxdur Türk aşıqları
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1830
Üzlük yoxdur Vidin türkleri
tərəfindən Gyula Nemeth
 / 0
İl: 1996
Baxılma sayı 563
Üzlük yoxdur Yol gedir Naxçıvana...
tərəfindən Salatın Əhmədli
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 1357
Üzlük yoxdur Ədəbi düşüncələr
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı 1483
Üzlük yoxdur Ədəbi mülahizələr
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 1499
Üzlük yoxdur Ədəbi xəzinə
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 816