Blue Flower

keyfiyyət

Üzlük yoxdur Ayaqqabı, qalantereya və xəz mallarının keyfiyyət ekspertizası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1432
Üzlük yoxdur Biznesdə keyfiyyəti idarəetmə sistemi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2115
Üzlük yoxdur Keyfiyyətin idarə olunması
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2048
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1289
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. I c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2439
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. II c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1766
Üzlük yoxdur Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3382
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1157
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1002
Üzlük yoxdur Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1284
Üzlük yoxdur Məlumat idarəetmə sistemləri
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 780
Üzlük yoxdur Qida məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1370
Üzlük yoxdur Sertifikatlaşdırmanın əsasları fənni üzrə praktikum
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 882
Üzlük yoxdur Taxıl, un, qənnadı məhsullarının əmtəəşünaslığı və keyfiyyətinin ekspertizası
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 2414
Üzlük yoxdur Un istehsalının texnologiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 797
Üzlük yoxdur Əmtəəşünaslıq
tərəfindən Y. V. Jiryayeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1031
Üzlük yoxdur Квалиметрия и управление качеством продукции
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 877