Blue Flower

gəlir

Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 1471
Üzlük yoxdur Azərbaycanda investisiyalar ( gəlirlər, investisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq)
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2475
Üzlük yoxdur Azərbaycanın əmək bazarı: problemlər və perspektivlər
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 1689
Üzlük yoxdur Bank-Maliyyə terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2324
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1638
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatının tarixi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1131
Üzlük yoxdur Ev təsərrüfatları gəlirlərinin formalaşması və ondan istifadənin sosial-iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2202
Üzlük yoxdur Geoiqtisadiyyat. Dünya iqtisadi məkanının mənimsənilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1741
Üzlük yoxdur Gəlirlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2166
Üzlük yoxdur Gəlirlər üzrə anlayışlar
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1982
Üzlük yoxdur Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti
tərəfindən F. A. Hüseynova
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 850
Üzlük yoxdur Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2453
Üzlük yoxdur İnsan amili və Azərbaycan respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 751
Üzlük yoxdur Makroiqtisadi təhlilin əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2699
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1219
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatları. F7 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2886
Üzlük yoxdur Maliyyə nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1237
Üzlük yoxdur Maliyyə riyaziyyatı
tərəfindən Y. M. Çetırkin
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2647
Üzlük yoxdur Milli hesablar sistemi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1379
Üzlük yoxdur Millət və dövlət gəlirləri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 857
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
tərəfindən Rafiq İsgəndərov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1547
Üzlük yoxdur Pulun diktaturası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2225
Üzlük yoxdur Qiymətləndirmənin əsasları
tərəfindən Xanhüseyn Kazımlı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 945
Üzlük yoxdur Ticarət müəssisələrinin iqtasadiyyatı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 949
Üzlük yoxdur Əhalinin gəlirləri və istehlakının maliyyə mexanizmləri
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1980
Üzlük yoxdur Əməyin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2590
Üzlük yoxdur Рынок труда Азербайджана
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2167