Blue Flower

əmək

Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 1471
Üzlük yoxdur Azərbaycanın aqrar sektorunda əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi problemləri
tərəfindən Rauf Əliyev
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2400
Üzlük yoxdur Azərbaycanın əmək bazarı: problemlər və perspektivlər
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 1689
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək haqqının ödənilməsinin yeni formaları: beynəlxalq təcrübədə
tərəfindən F. A. Hüseynova
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2485
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3145
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1180
Üzlük yoxdur Birja və hərracların təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2730
Üzlük yoxdur Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1989
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
tərəfindən F.R. Mirişli
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1019
Üzlük yoxdur Ekonomiksin prinsipləri
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 4906
Üzlük yoxdur Elmi-texniki tərəqqi, əməyin təşkili və normalaşdırılması
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3206
Üzlük yoxdur Erqonomika və iş təhlükəsizliyi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1792
Üzlük yoxdur Erqonomika və əmək prosesləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2556
Üzlük yoxdur İnsan amili və Azərbaycan respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 751
Üzlük yoxdur İqtisada giriş
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2951
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1577
Üzlük yoxdur İstehsala xidmətin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2267
Üzlük yoxdur İstehsalın təşkili
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 2656
Üzlük yoxdur Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2601
Üzlük yoxdur Maşınqayırma istehsalının  iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1720
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1608
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1485
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunda iqtisadi informasiyanın texnologiyası və proqram təminatı
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1150
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1003
Üzlük yoxdur Pedaqogika
 / 1
İl: 1996
Baxılma sayı 1850
Üzlük yoxdur Qlobal siyasi iqtisad
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2360
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2010
Üzlük yoxdur Satış şöbəsinin idarə edilməsi. Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət
tərəfindən Mark Conston, Qreq Marşal
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1001
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3528
Üzlük yoxdur Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci illiyinə həsr olunmuş
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 849
Üzlük yoxdur Yüksəliş yolları. Özünə inam. Karyera. Liderlik
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2119
Üzlük yoxdur Əmək bazarı və əhalinin sosial müdafiəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2544
Üzlük yoxdur Əmək hüququ
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2099
Üzlük yoxdur Əmək və insan resursları üzrə iqtisadçının lüğət-məlumat kitabçası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2448
Üzlük yoxdur Əməyin elmi təşkili
tərəfindən V. İ. İsmayılov
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 3448
Üzlük yoxdur Əməyin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2590
Üzlük yoxdur Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 7135
Üzlük yoxdur Əməyin iqtisadiyyatının əsasları
tərəfindən T. Q. Yusufova
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1853
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 6219
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 6742
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1809
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi və ekologiyanın əsasları üzrə mövcud normativ hüquqi aktların əsaslı izahi və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin təhlili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1183
Üzlük yoxdur Əməyin sosiologiyasının əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1961
Üzlük yoxdur Организация и нормирование труда в условиях рыночной экономики
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2055
Üzlük yoxdur Организация управленческого труда
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1840
Üzlük yoxdur Основы организации труда
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 769
Üzlük yoxdur Основы социологии труда
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 787
Üzlük yoxdur Основы экономики труда
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2542
Üzlük yoxdur Рынок труда Азербайджана
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2167
Üzlük yoxdur Рынок труда и занятость населения
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 713
Üzlük yoxdur Словарь-справочник экономиста по труду и человеческим ресурсам
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 775
Üzlük yoxdur Статистика
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 784
Üzlük yoxdur Экономика и социология труда
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 781