Blue Flower

kommersiya

Üzlük yoxdur Bank işi
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1997
Üzlük yoxdur Bank işi fənni üzrə ilk interaktiv
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1338
Üzlük yoxdur Bank işi. Bankirin stolüstü kitabı
tərəfindən Saleh Məmmədov
 / 1
İl: 1997
Baxılma sayı 2268
Üzlük yoxdur Bank əməliyyatları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1343
Üzlük yoxdur Banklar və bank əməliyyatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2487
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1154
Üzlük yoxdur Biznes,bazar,ticarət,marketinq,plan-nə nədir
 / 1
İl: 1995
Baxılma sayı 1307
Üzlük yoxdur Biznesin təhlükəsizliyi
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1475
Üzlük yoxdur Biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
tərəfindən E.R. Səmədova
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 882
Üzlük yoxdur Elektron biznes
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1714
Üzlük yoxdur Elektron kommersiya
tərəfindən M.Q. Əkbərov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1319
Üzlük yoxdur F1 ACCA: Mühasib və biznes
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1881
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2560
Üzlük yoxdur İnkoterms 2010:Ticarət terminlərinin təfsirinin beynəlxalq qaydaları
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1330
Üzlük yoxdur İqtisadi hüquq
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 970
Üzlük yoxdur İqtisadi münasibətlərdə informasiya sistemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2130
Üzlük yoxdur İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1189
Üzlük yoxdur İstehsal müəssisələrində kommersiya fəaliyyəti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2136
Üzlük yoxdur Kommersiya fəaliyyətinin təşkili
tərəfindən M.Q. Ağamalıyev
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2009
Üzlük yoxdur Kommersiya menecmenti
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3215
Üzlük yoxdur Korporativ sosial məsuliyyət
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 4701
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatları. F7 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2882
Üzlük yoxdur Maliyyə menecmenti
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3345
Üzlük yoxdur Maliyyə nəzarəti
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 990
Üzlük yoxdur Məsələlər və testlər
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1017
Üzlük yoxdur Pul  və banklar
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1140
Üzlük yoxdur Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1139
Üzlük yoxdur Sahibkarlıq hüququ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2210
Üzlük yoxdur Ticarətin idarə edilməsi (menecmenti)
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1460
Üzlük yoxdur Коммерческая деятельность в сфере услуг
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 825
Üzlük yoxdur Модели и бизнес-процессы в электронной коммерции
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 859
Üzlük yoxdur Теория организации (организационно-управленческие аспекты коммерческих организаций)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 852
Üzlük yoxdur Экономический анализ и управление (вопросы методологии и практики)
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1114