Blue Flower

sfera

Üzlük yoxdur Aqrar sahənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2758
Üzlük yoxdur Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4568
Üzlük yoxdur İnsan amili və sosial sferanın inkişafında onun rolu
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1157
Üzlük yoxdur Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2459
Üzlük yoxdur Kreativ menecer: uğur strategiyası
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1220
Üzlük yoxdur Sosial sfera keçid iqtisadiyyatı şəraitində
tərəfindən Fərhad Rəhmanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1023
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadi metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1166
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1800
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1964
Üzlük yoxdur Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2330
Üzlük yoxdur Xidmət sahələrinin marketinqi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 943
Üzlük yoxdur Xidmət sferasında mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1009
Üzlük yoxdur Əməyin sosiologiyasının əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2073