Blue Flower

idarəetmə

Üzlük yoxdur Antiböhranlı idarəetmə
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4266
Üzlük yoxdur Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 4208
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1048
Üzlük yoxdur Azərbaycanda dövlət qulluğunun və idarəetmə sisteminin keçmişi, bu günü və perspektivləri
tərəfindən Süleyman İsmayılov
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2188
Üzlük yoxdur Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları:nəzəriyyə və təcrübə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2572
Üzlük yoxdur Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2628
Üzlük yoxdur Biznesdə keyfiyyəti idarəetmə sistemi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2060
Üzlük yoxdur Bələdiyyə idarəçiliyinin beynəlxalq təcrübəsi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2333
Üzlük yoxdur Fəaliyyətin idarə olunması. F5 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1899
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1010
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 971
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 893
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2018
Baxılma sayı 1242
Üzlük yoxdur Gömrük işinin əsasları. Dörd cilddə. IV cild.Gömrük işinin idarə edilməsi və inkişafı
 / 0
İl: 2000
Baxılma sayı 759
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev İqtisadi İdarəetmə Məktəbi.
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1787
Üzlük yoxdur Heyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1274
Üzlük yoxdur İdarəetmə mədəniyyəti. Xarici ölkələrin təcrübəsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2062
Üzlük yoxdur İdarəetmə qərarları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 3307
Üzlük yoxdur İdarəetmə təhlili
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2285
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1265
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1787
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1298
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 934
Üzlük yoxdur İdarəetmə, risk və etika
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 988
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2498
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1849
Üzlük yoxdur İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan.
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 1666
Üzlük yoxdur İnzibati idarəetmə huququ
tərəfindən Fərhad Mehdiyev
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1847
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4020
Üzlük yoxdur İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2780
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1223
Üzlük yoxdur Korporativ idarəetmə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4100
Üzlük yoxdur Korporativ informasiya sistemləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2045
Üzlük yoxdur Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3332
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3506
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1524
Üzlük yoxdur Maliyyə menecmenti. F9 Acca
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2516
Üzlük yoxdur Market Manager idarəetmə sistemi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2148
Üzlük yoxdur Marketinq
tərəfindən A.T. Məmmədov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1141
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3205
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1579
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 7535
Üzlük yoxdur Mühasibat (idarəetmə) uçotu.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1135
Üzlük yoxdur Mürəkkəb iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1615
Üzlük yoxdur Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1249
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1103
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2080
Üzlük yoxdur Regionaı siyasətin bəhrələri və inkişaf istiqamətləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1815
Üzlük yoxdur Regional idarəetmənin əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3089
Üzlük yoxdur Regional siyasət və idarəetmə
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2249
Üzlük yoxdur Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1750
Üzlük yoxdur Satış şöbəsinin idarə edilməsi. Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət
tərəfindən Mark Conston, Qreq Marşal
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 980
Üzlük yoxdur Sosial sahələrin iqtisadiyyati və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1571
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1737
Üzlük yoxdur Strateji idarəetmə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2774
Üzlük yoxdur Səhmdarlıq işi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 866
Üzlük yoxdur The Stairway. Управление Легализованной Безопасной Целью Поставок Наращивание Потенциала Таможни в Меняющемся Мире
tərəfindən Lars Karlsson
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 797
Üzlük yoxdur Ticarətin idarə edilməsi (menecmenti)
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1436
Üzlük yoxdur Ümumi və idarəetmə psixologiyasının əsas məsələləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1786
Üzlük yoxdur Vergilər və vergitutma
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 926
Üzlük yoxdur Основы  управления человеческими  ресурсами
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1009
Üzlük yoxdur Рынок труда и занятость населения
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 691
Üzlük yoxdur Теория организации (организационно-управленческие аспекты коммерческих организаций)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 826
Üzlük yoxdur Управление персоналом
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2028
Üzlük yoxdur Управление рынком
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2243
Üzlük yoxdur Управленческий анализ
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 794
Üzlük yoxdur Экономика и управление нефтяной и газовой промышленностью
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2006
Üzlük yoxdur Экономика недвижимости
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 694