Blue Flower

idarəetmə

Üzlük yoxdur Antiböhranlı idarəetmə
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4634
Üzlük yoxdur Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 4534
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1133
Üzlük yoxdur Azərbaycanda dövlət qulluğunun və idarəetmə sisteminin keçmişi, bu günü və perspektivləri
tərəfindən Süleyman İsmayılov
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2432
Üzlük yoxdur Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları:nəzəriyyə və təcrübə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2838
Üzlük yoxdur Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2921
Üzlük yoxdur Biznesdə keyfiyyəti idarəetmə sistemi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2308
Üzlük yoxdur Bələdiyyə idarəçiliyinin beynəlxalq təcrübəsi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2617
Üzlük yoxdur Fəaliyyətin idarə olunması. F5 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2165
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1075
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1031
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 958
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2018
Baxılma sayı 1509
Üzlük yoxdur Gömrük işinin əsasları. Dörd cilddə. IV cild.Gömrük işinin idarə edilməsi və inkişafı
 / 0
İl: 2000
Baxılma sayı 828
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev İqtisadi İdarəetmə Məktəbi.
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1998
Üzlük yoxdur Heyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1358
Üzlük yoxdur İdarəetmə mədəniyyəti. Xarici ölkələrin təcrübəsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2314
Üzlük yoxdur İdarəetmə qərarları
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 3421
Üzlük yoxdur İdarəetmə təhlili
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2376
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1328
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1858
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1384
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 982
Üzlük yoxdur İdarəetmə, risk və etika
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1074
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2788
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1909
Üzlük yoxdur İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan.
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 1883
Üzlük yoxdur İnzibati idarəetmə huququ
tərəfindən Fərhad Mehdiyev
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2071
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4179
Üzlük yoxdur İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 3068
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1501
Üzlük yoxdur Korporativ idarəetmə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4477
Üzlük yoxdur Korporativ informasiya sistemləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2349
Üzlük yoxdur Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3458
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3794
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1591
Üzlük yoxdur Maliyyə menecmenti. F9 Acca
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2807
Üzlük yoxdur Market Manager idarəetmə sistemi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2377
Üzlük yoxdur Marketinq
tərəfindən A.T. Məmmədov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1210
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3491
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1654
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 7690
Üzlük yoxdur Mühasibat (idarəetmə) uçotu.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1191
Üzlük yoxdur Mürəkkəb iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1858
Üzlük yoxdur Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1349
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1155
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2324
Üzlük yoxdur Regionaı siyasətin bəhrələri və inkişaf istiqamətləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2035
Üzlük yoxdur Regional idarəetmənin əsasları
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3313
Üzlük yoxdur Regional siyasət və idarəetmə
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2492
Üzlük yoxdur Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1849
Üzlük yoxdur Satış şöbəsinin idarə edilməsi. Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət
tərəfindən Mark Conston, Qreq Marşal
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1042
Üzlük yoxdur Sosial sahələrin iqtisadiyyati və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1656
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1813
Üzlük yoxdur Strateji idarəetmə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 3017
Üzlük yoxdur Səhmdarlıq işi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 913
Üzlük yoxdur The Stairway. Управление Легализованной Безопасной Целью Поставок Наращивание Потенциала Таможни в Меняющемся Мире
tərəfindən Lars Karlsson
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 869
Üzlük yoxdur Ticarətin idarə edilməsi (menecmenti)
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1527
Üzlük yoxdur Ümumi və idarəetmə psixologiyasının əsas məsələləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1999
Üzlük yoxdur Vergilər və vergitutma
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1009
Üzlük yoxdur Основы  управления человеческими  ресурсами
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1092
Üzlük yoxdur Рынок труда и занятость населения
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 754
Üzlük yoxdur Теория организации (организационно-управленческие аспекты коммерческих организаций)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 901
Üzlük yoxdur Управление персоналом
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2272
Üzlük yoxdur Управление рынком
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2510
Üzlük yoxdur Управленческий анализ
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 856
Üzlük yoxdur Экономика и управление нефтяной и газовой промышленностью
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2294
Üzlük yoxdur Экономика недвижимости
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 750