Blue Flower

bank

Üzlük yoxdur ABŞ-ın müasir iqtisadiyyatı və onun inkişaf perspektivləri
tərəfindən Ş.H. Abdullayeva
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2271
Üzlük yoxdur Azərbaycan banklarının investisiya fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1646
Üzlük yoxdur Bank fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1399
Üzlük yoxdur Bank işi
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1838
Üzlük yoxdur Bank işi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1077
Üzlük yoxdur Bank işi
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2162
Üzlük yoxdur Bank işi və elektron  bankçılıq
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1904
Üzlük yoxdur Bank işi. Bankirin stolüstü kitabı
tərəfindən Saleh Məmmədov
 / 1
İl: 1997
Baxılma sayı 2461
Üzlük yoxdur Bank uçotu
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 5502
Üzlük yoxdur Bank əməliyyatları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1383
Üzlük yoxdur Banklar və bank əməliyyatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2562
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta - kredit münasibətləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2162
Üzlük yoxdur Dövlətin tədiyyə balansı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2875
Üzlük yoxdur Dünya ölkələrinin bank sistemləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2113
Üzlük yoxdur Elektron biznes
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1919
Üzlük yoxdur İqtisadi hüquq
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1016
Üzlük yoxdur İqtisadi münasibətlərdə informasiya sistemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2320
Üzlük yoxdur Maliyyə biznesi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1852
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1089
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1182
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1035
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 7690
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu (sahələr üzrə)
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1469
Üzlük yoxdur Mərkəzi Avrasiya ölkələrinin valyutaları. Maliyyə qloballaşması kontekstində
tərəfindən Eldar İsmayılov
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1659
Üzlük yoxdur Pul  və banklar
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1188
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1155
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2324
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar : məlumat sorğu kitabı
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 946
Üzlük yoxdur Pul, kredit və banklar
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 812
Üzlük yoxdur Pul, kredit və banklar : suallara cavab
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 961
Üzlük yoxdur Pul, kredit, banklar, giymətli kağızlar və valyuta
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 868
Üzlük yoxdur Pul,kredit,banklar.100 suala imtahan cavabı
tərəfindən O. Y. Sviridov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1182
Üzlük yoxdur Pulun əks-milliləşdirilməsi: dəqiqləşdirilmiş arqument. Paralel valyutalar nəzəriyyəsi və təcrübəsinin təhlili
tərəfindən F. A. Hayek
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1300
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2044
Üzlük yoxdur Veksel dövriyyəsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 996
Üzlük yoxdur Xidmət sahələrinin kommersiyası
tərəfindən İradə Vəliyeva
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1708
Üzlük yoxdur Ən yeni iqtisadiyyat: monetar siyasət, finans kapitalının qloballaşması,media və Türkiyə iqtisadiyyatı
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 2354
Üzlük yoxdur Банковский кризис и реформирование банковского сектора и контексте глобализации
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 719
Üzlük yoxdur Влияние кризиса на логику реформирования банковской системы: мировые тенденции
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 724
Üzlük yoxdur Рынок банковских услуг: теория и практика
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 826