Blue Flower

pul

Üzlük yoxdur Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2420
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 906
Üzlük yoxdur Ekonomiksin əsasları
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 3653
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2560
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2653
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2.Mezoiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 17162
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın tənimlənməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1739
Üzlük yoxdur Maliyyə biznesi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1777
Üzlük yoxdur Maliyyə, pul tədavülü kredit
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 923
Üzlük yoxdur Maliyyə,pul tədavülü və kredit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1306
Üzlük yoxdur Mərkəzi Avrasiya ölkələrinin valyutaları. Maliyyə qloballaşması kontekstində
tərəfindən Eldar İsmayılov
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1550
Üzlük yoxdur Nəzarət və təftiş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3222
Üzlük yoxdur Pul  və banklar
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1140
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1119
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2126
Üzlük yoxdur Pul kredit banklar : məlumat sorğu kitabı
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 908
Üzlük yoxdur Pul, kredit və banklar : suallara cavab
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 913
Üzlük yoxdur Pul, kredit, banklar, giymətli kağızlar və valyuta
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 834
Üzlük yoxdur Pul,kredit,banklar.100 suala imtahan cavabı
tərəfindən O. Y. Sviridov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1140
Üzlük yoxdur Pulu necə qazanmaq və saxlamaq olar
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1507
Üzlük yoxdur Pulun coğrafiyası
tərəfindən Benjamin Conen
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1917
Üzlük yoxdur Pulun diktaturası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2223
Üzlük yoxdur Ticarət, pul,mentalitet
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 903
Üzlük yoxdur Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 954
Üzlük yoxdur Əmlakın qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1056
Üzlük yoxdur Ən yeni iqtisadiyyat: monetar siyasət, finans kapitalının qloballaşması,media və Türkiyə iqtisadiyyatı
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 2179
Üzlük yoxdur Денежно-банковская система стран СНГ и Балтии: тенденции и перспективы
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 776
Üzlük yoxdur Цифровизация финансов э-деньги, э-банкинг и э-торговля ценными бумагами
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 748