Blue Flower

planlaşdırma

Üzlük yoxdur Audit və əminlik
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1520
Üzlük yoxdur Audit və əminlik. F8 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2781
Üzlük yoxdur Azərbaycan memarlıq tarixi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2277
Üzlük yoxdur Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2345
Üzlük yoxdur Biznesin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1948
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2282
Üzlük yoxdur Kreativ menecer: uğur strategiyası
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1158
Üzlük yoxdur Marketinq
tərəfindən A.T. Məmmədov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1145
Üzlük yoxdur Marketinq menecment
tərəfindən Filip Kotler
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4296
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1250
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
tərəfindən A.T. Məmmədov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1285
Üzlük yoxdur Müəssisənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1734
Üzlük yoxdur Proqnozlaşdırma, strateji planlaşdırma və milli proqlamlaşdırma
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2837
Üzlük yoxdur Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1107
Üzlük yoxdur Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1738
Üzlük yoxdur Strateji planlaşdırma
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 3627
Üzlük yoxdur Vergi planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması
tərəfindən Z.H. Rzayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2128
Üzlük yoxdur Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi
tərəfindən Leonid Xodov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1305
Üzlük yoxdur Vergilər və vergitutma
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 928