Blue Flower

partitura

Üzlük yoxdur Koroğlu: Eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında , 5 ciliddə, 5 pərdədə. IV c. IV pər.
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 1830
Üzlük yoxdur Koroğlu: Eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında, 5 ciliddə, 5 pərdədə. I c. I pər.
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1809
Üzlük yoxdur Koroğlu: Eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında, 5 ciliddə, 5 pərdədə. Vc.V pər.
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 1792
Üzlük yoxdur Koroğlu: Eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında; 5 ciliddə, 5 pərdədə, III c. III pər.
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 1850
Üzlük yoxdur Koroğlu: Eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında; V ciliddə, 5 pərdədə,II c,II pər.
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1745
Üzlük yoxdur Leyli və Məcnun; 5 pərdəli,6 şəkilli opera: Fizulinin eyni adlı poeması əsasında
tərəfindən Üzeyir Hacıbəyli
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 1695