Blue Flower

makroiqtisadiyyat

Üzlük yoxdur  İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 20359
Üzlük yoxdur Büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi: yeni çağırışlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1159
Üzlük yoxdur Ekonomiksin prinsipləri
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 4863
Üzlük yoxdur İnformasiya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2507
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə kursu: İqtisadi nəzəriyyənin ümumi əsasları. Mikroiqtisadiyyat. Makroiqtisadiyyat. Milli iqtisadiyyatın əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 12728
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat-1,2. Meqaiqtisadiyyat. Transformasiya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 7503
Üzlük yoxdur Makroiqtisadi təhlilin əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2633
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2556
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyata  giriş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2033
Üzlük yoxdur Mikro və makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1914
Üzlük yoxdur Mürəkkəb iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1624