Blue Flower

tənzimlənmə

Üzlük yoxdur Aqrar sahibkarlığın maliyyə təminatı və onun tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1379
Üzlük yoxdur Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2765
Üzlük yoxdur Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları:nəzəriyyə və təcrübə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2574
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1734
Üzlük yoxdur Beynəlxalq daşımaların hüquqi tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2351
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1091
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1650
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2218
Üzlük yoxdur Biznes-plan
tərəfindən Vest Alan
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2509
Üzlük yoxdur Dövlət büdcə tənzimlənməsinin iqtisadi problemləri
tərəfindən M.M. Mahmudov
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2137
Üzlük yoxdur Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1315
Üzlük yoxdur İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2290
Üzlük yoxdur İnvestisiya proseslərinin tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2084
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2282
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2564
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 997
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın investisiya potensialının formalaşdırılması və səmərəli istifadəsi problemləri
tərəfindən T.İ. Kərimova
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 1114
Üzlük yoxdur Kiçik sahibkarlıq subyektlərin iqtisadiyatın inkişafında rolu
tərəfindən Z.H. Abdullayeva
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1828
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlılıq. P2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1950
Üzlük yoxdur Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2306
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2353
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyatın dövlət təhzimlənməsinin konseptual əsasları
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 1745
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2755
Üzlük yoxdur Müasir dövrdə xarici-iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2159
Üzlük yoxdur Qiymətlə vergilərin qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 739
Üzlük yoxdur Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 842
Üzlük yoxdur Region iqtisadiyyatının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2071
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1222
Üzlük yoxdur Sahibkarlıq nəzəriyyəsi.
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2415
Üzlük yoxdur Sığortanın əsasları
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1621
Üzlük yoxdur Vergi və investisiya mühiti
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 833
Üzlük yoxdur Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi
tərəfindən Leonid Xodov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1305
Üzlük yoxdur Vergiyə giriş
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 840
Üzlük yoxdur Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-tarif tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1058
Üzlük yoxdur Xarici ölkələrin vergi sistemi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 825
Üzlük yoxdur Государственное регулирование экономики
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 811