Blue Flower

tənzimlənmə

Üzlük yoxdur Aqrar sahibkarlığın maliyyə təminatı və onun tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1474
Üzlük yoxdur Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2892
Üzlük yoxdur Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları:nəzəriyyə və təcrübə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2675
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1786
Üzlük yoxdur Beynəlxalq daşımaların hüquqi tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2456
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1124
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1683
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2283
Üzlük yoxdur Biznes-plan
tərəfindən Vest Alan
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2560
Üzlük yoxdur Dövlət büdcə tənzimlənməsinin iqtisadi problemləri
tərəfindən M.M. Mahmudov
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2231
Üzlük yoxdur Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1354
Üzlük yoxdur İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2379
Üzlük yoxdur İnvestisiya proseslərinin tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2194
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2394
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2680
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1026
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın investisiya potensialının formalaşdırılması və səmərəli istifadəsi problemləri
tərəfindən T.İ. Kərimova
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 1211
Üzlük yoxdur Kiçik sahibkarlıq subyektlərin iqtisadiyatın inkişafında rolu
tərəfindən Z.H. Abdullayeva
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1901
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlılıq. P2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2037
Üzlük yoxdur Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2409
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2451
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyatın dövlət təhzimlənməsinin konseptual əsasları
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 1851
Üzlük yoxdur Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2860
Üzlük yoxdur Müasir dövrdə xarici-iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2249
Üzlük yoxdur Qiymətlə vergilərin qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 759
Üzlük yoxdur Qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 868
Üzlük yoxdur Region iqtisadiyyatının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2177
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1273
Üzlük yoxdur Sahibkarlıq nəzəriyyəsi.
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2504
Üzlük yoxdur Sığortanın əsasları
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1717
Üzlük yoxdur Vergi və investisiya mühiti
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 859
Üzlük yoxdur Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi
tərəfindən Leonid Xodov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1343
Üzlük yoxdur Vergiyə giriş
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 870
Üzlük yoxdur Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-tarif tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1098
Üzlük yoxdur Xarici ölkələrin vergi sistemi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 855
Üzlük yoxdur Государственное регулирование экономики
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 842