Blue Flower

İsa Kərim oğlu Musayev

İsa Kərim oğlu Musayev

1947-ci il noyabrın 2-də Gürcüstan Respublikasının Tetri-skaro Kosalar kəndində anadan olmuşdur.

1965-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinə qəbul edilmiş,1970-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərüffatı İnstitutunun “İqtisadi kibernetika” kafedrasında assisent vəzifəsinə dəvət edilmişdir.

1983-cü ildə Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Şurasında dissertasiya müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1071-1984-cü illərdə AzXTİ-nin İqtisadi informasiyanın maşınla işlənməsi kafedrasında müəllim;
1984-1994-cü illərdə ADİİ-nin "İqtisadi informatika və AİS" kafedrasında baş müəllim;
2011-2013-cü illərdə ADİU-nin "İqtisadi informatika və AİS" kafedrasının müdiri işləmişdir.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İnformatika” kafedrasının dosentidir.

8 monoqrafiyanın,1 dərslik, 10 dərs vəsaitinin və 55 elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir,iki övladı, dörd nəvəsi var.


Eyni müəllifin kitabları

 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı: 1175
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı: 1362
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı: 1057
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı: 1069
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı: 1476
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı: 1980
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı: 2741
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı: 1098
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı: 995
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı: 1203
 / 1
İl: 1995
Baxılma sayı: 1082