Blue Flower

Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Lev Nikolayeviç Tolstoy
Səhifə: 376
ISBN: 10 9952-34-127-X
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2006
N° kataloq: 811 T73
Qeyd: tərc.M.Arif
Baxılma sayı: 1585
 / 0
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Dünya ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan məşhur rus yazıçısı L.N.Tolstoyun 1812-ci il rus-fransız müharibəsinə həsr olunmuş "Hərb və sülh" romanında ədibin bədii dühasının xəlqiliyi tam vüsətlə öz əksini tapmışdır.Bu roman vətənpərvərlik pafosu, xalqın tarixdə həlledici rolunu təstiqləyən sosial-fəlsəfi məzmunu, yüksək bədii dili, epik təhkiyə üslubu, kompozisiyanın çoxplanlığı, psixoloji təhlilin dərinliyi, insan xarakterlərinin dolğunluğu və s. keyfiyyətləri ilə XIX əsr dünya realist nəsrinin zirvələrindən biri sayılır.