Blue Flower

Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Mixail Yevoqrafoviç Saltıkov-Şedrin
Səhifə: 240
ISBN: 10 9952-34-062-1
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2006
N° kataloq: 811 Ş33
Qeyd: tərc.B.Musayev və b.
Baxılma sayı: 1520
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Babayeva Natiqə

Xülasə:Görkəmli rus yazıçısı, satiriki və nağıl ustadı kimi tanınan, rus ədəbiyyatında tənqidi realizmi daha da inkişaf etdirən M.Y. Saltıkov-Şedrinin zəngin yaradıcılıq fəaliyyətində hekayələri, oçerkləri və nağılları xüsusi bir yer tutur.