Blue Flower

Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Abbasqulu ağa Qüdsi Bakıxanov
Redaktor: Ə. Əhmədov və b.
Səhifə: 488
ISBN: 9952-421-03-4
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2005
N° kataloq: 814.1 B21
Qeyd: tərt.M.Sultanov
Baxılma sayı: 1535
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Azərbaycan xalqının böyük mütəfəkkir alim və şairinin zəngin elmi-ədəbi irsindən seçmələrdən ibarət olan bu kitaba müəllifin "Təhzibi-əxlaq", "Nəsihətlər","Kəşfül-Qəraib" əsərləri ilə yanaşı "Kitabi-Əsgəriyyə" povesti, "Mişkatül-ənvar" poeması, lirik şeirləri və mənzum hekayətləri daxil edilmişdir.