Blue Flower

Kateqoriya: Kitabxana
Səhifə: 376
ISBN: 9952-418-41-5
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2005
N° kataloq: 8 A40
Qeyd: tərt.Ə.Axundov,İ.Abbaslı
Baxılma sayı: 2295
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Orta əsr və XIX yüzilliyin tanınmış el sənətkarlarının seçmə əsərlərini əhatə edən bu kitabda dövrün, zamanın kəşməkəşlərindən keçərək, misilsiz poetik irsə çevrilmiş, xalqın mənəvi aləminin, bədii təfəkkürünün, estetik zövqünün zənginləşməsində müstəsna rol oynamış lirik incilər toplanmışdır