Blue Flower

Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Rəyyət Şəfahət oğlu Hacıyev, Sifariz Mirzəxan oğlu Səbzəliyev
Redaktor: Ə. Daşdəmirov
Səhifə: 500
ISBN: 5-86106-081-9
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2003
N° kataloq: 338.8 H31
Baxılma sayı: 4178
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Dərslikdə audit fənninin əsasını təşkil edən mövzular şərh olunur-auditin planlaşdırılması, iqtisadi subyektin mühasibat uçotunun və hesabatının auditin aparılmasının dünya təcrübəsində qəbul olunmuş metodları haqqında müəyyən açıqlamalar verilir, beynəlxalq təcrübə əsasında respublikamızın milli xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış metod və prosedurlardan, auditin nəzəri əsaslarından bəhs olunur.