Blue Flower

Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Mir Cəlal
Redaktor: Ş.Axundov
Səhifə: 318
ISBN: 978-9952-25-128-9
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2013
N° kataloq: 8 M65
Qeyd: tərt.N.Paşayeva və b.
Baxılma sayı: 1342
 / 0
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Babayeva Natiqə

Xülasə:Beşinci cilddə isə ədibin yaradıcılığında epizodik xarakter daşıyan janrlar-oçerklər, şeirlər, tərcümələr, xatirələr və felyetonlar verilmişdir.