Blue Flower

Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Firudin Səfərəli oğlu Abdullayev
Redaktor: Ə.Həbibzadə
Səhifə: 157
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2002
N° kataloq: 517 A14
Baxılma sayı: 6503
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Bu dərs vəsaiti iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə adi diferensial tənliklər klassik nəzəriyyəsi yığcam şəkildə şərh olunur, bir sıra təklif və teoremalar isbatsız verilsə də misal və məsələlər üzərində izah edilir. İkinci beş fəsildən ibarətdir. Birinci dörd fəsildə kompleks ədədlər üzərində əməllər, kompleks dəyişənli funksiyalar, kompleks dəyişənli funksiyaların diferensial və inteqral hesabı, çıxıqlar nəzəriyyəsi verilir. Sonuncu fəsildə Koşi tipli inteqral,Koşi tipli inteqralın Riman-Hilbert məsələsi həllinə, Sinqulyar inteqral tətbiqi müxtəsər şəkildə şərh olunur.