Blue Flower

Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Bəkir Çobanzadə
Redaktor: A.Babayev
Səhifə: 368
ISBN: 978-9952-34-185-0
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2007
N° kataloq: 814 Ç63
Baxılma sayı: 1363
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Bəkir Çobanzadənin "Seçilmiş əsərlərri" nin II cildinə onun 1928-ciildə Ağməsciddə əski əlifbada nəşr etdirdiyi "Son dövr Krım-tatar ədəbiyyatı tənqid təcrübələri" və "İbn Mühənna və onun lüğəti" və 27 məqalə daxil edilmişdir.