Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Şərqiyyə Rüstəm qızı Paşayeva
Redaktor: Ə.Ə.Orucov
Səhifə: 164
Qiymət: 4 AZN
ISBN: 5-86-874-070-22
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2005
N° kataloq: 338/33/ P26
Baxılma sayı: 2944
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Tədqiqat işində Azərbaycan dilində iqtisadi nəzəriyyə terminologiyasından,ona yanaşan iüğət materialı, onun linqivistik cəhətləri, terminin spesifik xüsusiyyətləri,dilin lüğət tərkibində yeri məsələsi,sözdüzəltmə tipli leksik material öz əksini tapır.