Blue Flower

maliyyə

Üzlük yoxdur ABŞ-ın müasir iqtisadiyyatı və onun inkişaf perspektivləri
tərəfindən Ş.H. Abdullayeva
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2205
Üzlük yoxdur Aqrar sahibkarlığın maliyyə təminatı və onun tənzimlənməsi problemləri
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1576
Üzlük yoxdur Audit
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 5043
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1121
Üzlük yoxdur Azərbaycan iqtisadiyyatı: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1770
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin formalaşmasının sosial-iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2422
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafı: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2819
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının regionları : maliyyə və vergi potensialının proqnozlaşdırılması problemləri
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1261
Üzlük yoxdur Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması və bazar iqtisadiyyatında maliyyə-kredit sisteminin  problemləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1458
Üzlük yoxdur Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3556
Üzlük yoxdur Bank fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1383
Üzlük yoxdur Bank işi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1065
Üzlük yoxdur Bazar münasibətləri şəraitində müəssisə və firmaların maliyyə fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1424
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3201
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi siyasət
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 1478
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1270
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1378
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1329
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə, valyuta-kredit münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1059
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 5808
Üzlük yoxdur Birja və hərracların təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2885
Üzlük yoxdur Biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
tərəfindən E.R. Səmədova
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 912
Üzlük yoxdur Biznesin əsasları
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1659
Üzlük yoxdur Büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi: yeni çağırışlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1364
Üzlük yoxdur Büdcə sistemi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1807
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1686
Üzlük yoxdur Dövlət və bələdiyyə maliyyəsinin problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2266
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 3083
Üzlük yoxdur Dünya maliyyə böhranları: İflas, təşviş və maniyalar.
tərəfindən R. Aliber, Ç. Kindlberqer
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1195
Üzlük yoxdur Dünya təsərrüfatının qloballaşması
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1274
Üzlük yoxdur Ekonomiksin əsasları
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 3924
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1369
Üzlük yoxdur İnflyasiyanın anatomiyası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 993
Üzlük yoxdur İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 3149
Üzlük yoxdur İqtisadi hüquq
tərəfindən S. Z. İsayev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 999
Üzlük yoxdur İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1224
Üzlük yoxdur İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika
tərəfindən Rasim Həsənov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2845
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1620
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 961
Üzlük yoxdur Kapital bazarı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2648
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. I c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2575
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlar
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 933
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlılıq. P2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2129
Üzlük yoxdur Korporativ idarəetmə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4397
Üzlük yoxdur Korporatıv maliyyə
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1623
Üzlük yoxdur Korporativ sosial məsuliyyət
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 4808
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.II cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2694
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2773
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2550
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2878
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2193
Üzlük yoxdur Maliyyə
tərəfindən Saleh Məmmədov
 / 1
İl: 1997
Baxılma sayı 1494
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1577
Üzlük yoxdur Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1659
Üzlük yoxdur Maliyyə biznesi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1832
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatı : formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri.
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 858
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1264
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatları. F7 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3078
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 960
Üzlük yoxdur Maliyyə menecmenti
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3403
Üzlük yoxdur Maliyyə münasibətləri haqqında mülahizələr
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2088
Üzlük yoxdur Maliyyə nəzarəti
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1021
Üzlük yoxdur Maliyyə nəzarətinin hüquqi əsasları
tərəfindən Əhməd Hüseyn
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 950
Üzlük yoxdur Maliyyə potensialı:formalaşma və aqrar sahənin prioritetliyi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 978
Üzlük yoxdur Maliyyə potensialının formalaşmasında dövlətin borc siyasətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi problemləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 770
Üzlük yoxdur Maliyyə resursları və maliyyə bazarı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 3392
Üzlük yoxdur Maliyyə riyaziyyatı
tərəfindən Y. M. Çetırkin
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2712
Üzlük yoxdur Maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1279
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1076
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1172
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1026
Üzlük yoxdur Maliyyə və birja terminləri lüğəti
tərəfindən Əli Əhmədov
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1163
Üzlük yoxdur Maliyyə vəziyyətinin təhlili
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 2204
Üzlük yoxdur Maliyyə, pul tədavülü kredit
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 955
Üzlük yoxdur Maliyyə,pul tədavülü və kredit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1347
Üzlük yoxdur Maliyyənin əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2180
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3423
Üzlük yoxdur Menecment
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1646
Üzlük yoxdur Menecmentin (idarəetmənin) əsasları
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 7652
Üzlük yoxdur Menecmentin əsasları (qısa kurs)
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 954
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyya) hesabatı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1145
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1231
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu I c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1014
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu II c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 778
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1522
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu. F3 ACCA
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1380
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1043
Üzlük yoxdur Mürəkkəb iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1798
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1034
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2108
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
tərəfindən Rafiq İsgəndərov
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1594
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1278
Üzlük yoxdur Pul  və banklar
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1173
Üzlük yoxdur Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi.
tərəfindən A. D. Çudakov
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2263
Üzlük yoxdur Qiymətəmələgəlmənin strategiya və taktikası
tərəfindən Tomas Neql
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2467
Üzlük yoxdur Qlobal maliyyə böhranı: iqtisadi təhlükəsizliyin Azərbaycan modeli və dünya təcrübəsi mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2268
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2078
Üzlük yoxdur Sığorta işi: müasir kurs
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1990
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3679
Üzlük yoxdur Statistika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1964
Üzlük yoxdur Stiqlitsin məruzəsi.
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 937
Üzlük yoxdur Ticarət iqtisadiyyatı. II hissə
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1096
Üzlük yoxdur Təftiş və nəzarət
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 1836
Üzlük yoxdur Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci illiyinə həsr olunmuş
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 960
Üzlük yoxdur Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 996
Üzlük yoxdur Əhalinin gəlirləri və istehlakının maliyyə mexanizmləri
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2092
Üzlük yoxdur Ən yeni iqtisadiyyat: monetar siyasət, finans kapitalının qloballaşması,media və Türkiyə iqtisadiyyatı
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 2305
Üzlük yoxdur Корпоративные финансы
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 681
Üzlük yoxdur Финансовая система и долговой рынок Азербайджана
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1148
Üzlük yoxdur Финансы зарубежных стран и международные валютно-кредитные отношения
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 774
Üzlük yoxdur Цифровизация финансов э-деньги, э-банкинг и э-торговля ценными бумагами
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 774
Üzlük yoxdur Электронизация финансовой индустрии в условиях сетевой экономики
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 806