Blue Flower

sigorta

Üzlük yoxdur Ailelerin yaşam kalitelerini etkileyen bazı objektif ve subjektif göstergelerin incelenmesi
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 639
Üzlük yoxdur Avrupa Birliğinde sigorta denetim hukuku ve türk sigorta denetim hukuku bakımından bir değerlendirme
tərəfindən Servet Taşdelen
 / 1
İl: 1996
Baxılma sayı 733
Üzlük yoxdur Çalışma yaşamında insan
tərəfindən Ayşe Can Baysal
 / 1
İl: 1993
Baxılma sayı 621
Üzlük yoxdur İktisatçılar için sosyal güvenlik
tərəfindən Turan Yazgan
 / 0
İl: 1992
Baxılma sayı 589
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2820
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1022
Üzlük yoxdur Modern konut finansmanı.2 baskı
tərəfindən Ali Alp
 / 0
İl: 2000
Baxılma sayı 629
Üzlük yoxdur Sermaye piyasaları ve finansal kurumlar
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 448
Üzlük yoxdur Sığorta hamı üçün
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1795
Üzlük yoxdur Sığorta işi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2022
Üzlük yoxdur Sigorta işlemleri ve muhasebesi
tərəfindən Mehmet Özkan
 / 0
İl: 1998
Baxılma sayı 508
Üzlük yoxdur Sigortacılıkta risk yönetimi
tərəfindən Niyazi Berk
 / 0
İl: 1992
Baxılma sayı 499
Üzlük yoxdur Sosyal güvenlik dersleri
tərəfindən Kadir Arıcı
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 467
Üzlük yoxdur Türkiye muhasebe standartları
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 596