Blue Flower

büdcə

Üzlük yoxdur 2005-2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2290
Üzlük yoxdur 2006-2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetində yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı eımi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2158
Üzlük yoxdur 2007-ci il büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərin hesabatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3804
Üzlük yoxdur 2009-cu ilin büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 3370
Üzlük yoxdur Azərbaycan iqtisadiyyatı: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1499
Üzlük yoxdur Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, konseptual yanaşma, maliyyə-büdcə və sahələrarası proqnozlaşma mexanizmləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3248
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1712
Üzlük yoxdur Büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi: yeni çağırışlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1096
Üzlük yoxdur Büdcə prosesi və büdcə təsnifatı
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 3027
Üzlük yoxdur Büdcə sistemi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1703
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1577
Üzlük yoxdur Büdcə-vergi siyasəti və iqtisadi təhlükəsizlik
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2451
Üzlük yoxdur Dövlət büdcə tənzimlənməsinin iqtisadi problemləri
tərəfindən M.M. Mahmudov
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2088
Üzlük yoxdur Fəaliyyətin idarə olunması. F5 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1851
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 877
Üzlük yoxdur Gəlirlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2046
Üzlük yoxdur Gəlirlər üzrə anlayışlar
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1866
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1254
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu. F2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1287
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın tənimlənməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1602
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2808
Üzlük yoxdur Maliyyə nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1144
Üzlük yoxdur Maliyyə və bank statistikası
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1010
Üzlük yoxdur Maliyyənin əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2064