Blue Flower

iqtisadi

Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2638
Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2547
Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2826
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial cografiyası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2639
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi əlaqələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2813
Üzlük yoxdur Azərbaycanın iqtisadi tarixi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2356
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi hüquq
tərəfindən Əfsər Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2454
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibatlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2259
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1474
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1108
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 915
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1343
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1098
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4452
Üzlük yoxdur Biznesin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1967
Üzlük yoxdur Böyük İqtisadi Ensiklopediya. II c. E,Ə,F,G,H,X,İ
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2204
Üzlük yoxdur Böyük İqtisadi Ensiklopediya. III c. İ,J,K,Q,L,M
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2350
Üzlük yoxdur Böyük İqtisadi Ensiklopediya. IV c. M,N,O,Ö,P,R,S
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2130
Üzlük yoxdur Böyük İqtisadi Ensiklopediya. V c. S,Ş,T,U,Ü,V,Y,Z
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2059
Üzlük yoxdur Böyük İqtisadi Ensiklopediya.I c. A,B,C,Ç,D
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2128
Üzlük yoxdur Büdcə-vergi siyasəti və iqtisadi təhlükəsizlik
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2567
Üzlük yoxdur Çin qlobal dünya iqtisadiyyatında
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2243
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 5673
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev İqtisadi İdarəetmə Məktəbi.
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1842
Üzlük yoxdur İnsan amili və Azərbaycan respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 750
Üzlük yoxdur İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2442
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4065
Üzlük yoxdur İqtisadi münasibətlərdə informasiya sistemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2129
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 3249
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2835
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə kursu: İqtisadi nəzəriyyənin ümumi əsasları. Mikroiqtisadiyyat. Makroiqtisadiyyat. Milli iqtisadiyyatın əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 12776
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1128
Üzlük yoxdur İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1188
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1152
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 931
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizlik
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3445
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət,qloballaşma,özünüqoruma və inkişaf.
tərəfindən Vyaçeslav Sençakov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 986
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının makroiqtisadi göstəriciləri
tərəfindən S.M. Mikayılova
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2243
Üzlük yoxdur İqtisadi tərəqqiyə həsr edilən ömürlər
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1921
Üzlük yoxdur Microsoft Excel İqtisadi İnformasiyanın Kompüterdə işlənməsi.
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2091
Üzlük yoxdur MicroSoft Excel XP - də iqtisadi məsələlərin həlli
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1770
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən 700 termin: azərbaycan və rus dilində
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 1959
Üzlük yoxdur Müasir dövrdə xarici-iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2216
Üzlük yoxdur Müasir iqtisadi sistem və  qloballaşma
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2652
Üzlük yoxdur Müstəqil Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 1685
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3366
Üzlük yoxdur Regional iqtisadi inteqrasiya: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 1997
Baxılma sayı 3941
Üzlük yoxdur Regionların inkişafının proqnozlaşdırılması
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2281
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1254
Üzlük yoxdur Sosial iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1081
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi proseslərin təhlili metodları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2111
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3524
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1069
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika (məsələlər külliyatı)
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1139
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi və sosial-iqtisadi statistika
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2971
Üzlük yoxdur Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1234
Üzlük yoxdur Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-tarif tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1085
Üzlük yoxdur История экономических учений
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2049