Blue Flower

iqtisadi

Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2860
Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2740
Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3067
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial cografiyası
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2866
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının Xarici İqtisadi əlaqələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 3041
Üzlük yoxdur Azərbaycanın iqtisadi tarixi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2563
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi hüquq
tərəfindən Əfsər Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2655
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibatlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2327
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1559
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1162
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 969
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1416
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1156
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4557
Üzlük yoxdur Biznesin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2016
Üzlük yoxdur Böyük İqtisadi Ensiklopediya. II c. E,Ə,F,G,H,X,İ
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2386
Üzlük yoxdur Böyük İqtisadi Ensiklopediya. III c. İ,J,K,Q,L,M
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2544
Üzlük yoxdur Böyük İqtisadi Ensiklopediya. IV c. M,N,O,Ö,P,R,S
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2307
Üzlük yoxdur Böyük İqtisadi Ensiklopediya. V c. S,Ş,T,U,Ü,V,Y,Z
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2241
Üzlük yoxdur Böyük İqtisadi Ensiklopediya.I c. A,B,C,Ç,D
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2352
Üzlük yoxdur Büdcə-vergi siyasəti və iqtisadi təhlükəsizlik
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2769
Üzlük yoxdur Çin qlobal dünya iqtisadiyyatında
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2474
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 5771
Üzlük yoxdur Heydər Əliyev İqtisadi İdarəetmə Məktəbi.
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2003
Üzlük yoxdur İnsan amili və Azərbaycan respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 793
Üzlük yoxdur İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2653
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4180
Üzlük yoxdur İqtisadi münasibətlərdə informasiya sistemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2328
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 3485
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 3023
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə kursu: İqtisadi nəzəriyyənin ümumi əsasları. Mikroiqtisadiyyat. Makroiqtisadiyyat. Milli iqtisadiyyatın əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 12962
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1182
Üzlük yoxdur İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1237
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1204
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 972
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizlik
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 3676
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət,qloballaşma,özünüqoruma və inkişaf.
tərəfindən Vyaçeslav Sençakov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1033
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının makroiqtisadi göstəriciləri
tərəfindən S.M. Mikayılova
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2427
Üzlük yoxdur İqtisadi tərəqqiyə həsr edilən ömürlər
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2121
Üzlük yoxdur Microsoft Excel İqtisadi İnformasiyanın Kompüterdə işlənməsi.
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2177
Üzlük yoxdur MicroSoft Excel XP - də iqtisadi məsələlərin həlli
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1996
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən 700 termin: azərbaycan və rus dilində
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 2137
Üzlük yoxdur Müasir dövrdə xarici-iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2394
Üzlük yoxdur Müasir iqtisadi sistem və  qloballaşma
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2852
Üzlük yoxdur Müstəqil Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 1868
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 3460
Üzlük yoxdur Regional iqtisadi inteqrasiya: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 1997
Baxılma sayı 4207
Üzlük yoxdur Regionların inkişafının proqnozlaşdırılması
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2479
Üzlük yoxdur Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1317
Üzlük yoxdur Sosial iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1128
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi proseslərin təhlili metodları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2312
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 3772
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1111
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi statistika (məsələlər külliyatı)
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1193
Üzlük yoxdur Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi və sosial-iqtisadi statistika
tərəfindən A.M. Aslanov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3006
Üzlük yoxdur Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1280
Üzlük yoxdur Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-tarif tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1137
Üzlük yoxdur История экономических учений
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2252