Blue Flower

beynəlxalq

Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2818
Üzlük yoxdur Azərbaycan - Rusiya 1992 - 2002. Sənədlər toplusu
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 2183
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi (mülki) hüquq kursu
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2745
Üzlük yoxdur Azərbaycan xalqının Umummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildonumunə həsr olunmuş Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadiyyat və Beynəlxalq Munasibətlər IV Beynəlxalq konqresinin materialları
 / 0
İl: 2014
Baxılma sayı 1463
Üzlük yoxdur Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi münasibətlərinin bəzi məsələləri
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 961
Üzlük yoxdur Azərbaycanın xarici siyasəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2474
Üzlük yoxdur Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun materialları (4-5 oktyabr 2012-ci il)
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 1980
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3082
Üzlük yoxdur Beynəlxalq daşımaların hüquqi tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2297
Üzlük yoxdur Beynəlxalq hüquq
tərəfindən Lətif Hüseynov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2835
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi hüquq
tərəfindən Əfsər Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2334
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibatlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2212
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1138
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1109
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1425
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1428
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1078
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 885
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4392
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1297
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1064
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1305
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1178
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1203
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1318
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə, valyuta-kredit münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 993
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1121
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1484
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4225
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq (metodik göstəriş)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1059
Üzlük yoxdur Beynəlxalq mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1684
Üzlük yoxdur Beynəlxalq münasibətlər tarixi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 928
Üzlük yoxdur Beynəlxalq nəqliyyat hüququ
tərəfindən E.Ə. Əliyev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2545
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1145
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1628
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2193
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət işi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1204
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət əməliyyatları
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1248
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 5503
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta - kredit münasibətləri və xarici ölkələlərin pul - kredit sistemi.
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1006
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1427
Üzlük yoxdur Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2477
Üzlük yoxdur Beynəlxalq və milli uçot terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1165
Üzlük yoxdur Beynəlxalq xüsusi hüquq
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3101
Üzlük yoxdur Beynəlxalq xüsusi hüquq (Ümumi məsələlər)
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2600
Üzlük yoxdur Dövlətin tədiyyə balansı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2524
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 1330
Üzlük yoxdur Geoiqtisadiyyat. Dünya iqtisadi məkanının mənimsənilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1630
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1178
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatları. F7 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2700
Üzlük yoxdur Marketinq. I hissə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 982
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 967
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
tərəfindən Filip Kotler
 / 1
İl: 1993
Baxılma sayı 2860
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən 700 termin: azərbaycan və rus dilində
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 1874
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1060
Üzlük yoxdur Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1964
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 986
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun əsasları. (Beynəlxalq standartların bazasında)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1503
Üzlük yoxdur Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi. Beynəlxalq audit standartları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2232
Üzlük yoxdur Pulun coğrafiyası
tərəfindən Benjamin Conen
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1840
Üzlük yoxdur Sabaha inamla
tərəfindən Nizami Xudiyev
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1584
Üzlük yoxdur Stiqlitsin məruzəsi.
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 880
Üzlük yoxdur The Stairway. Rəsmi olaraq icazə verilən etibarlı qlobal təchizat zəncirinin idarə edilməsi
tərəfindən Lars Karlsson
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1805
Üzlük yoxdur Turizm
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 957
Üzlük yoxdur Vergi hüququ
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2226
Üzlük yoxdur Vergi planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması
tərəfindən Z.H. Rzayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2115
Üzlük yoxdur Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 914
Üzlük yoxdur Международные маркетинговые  исследования
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 759
Üzlük yoxdur Мировая экономика и международные экономическое отношения
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 822
Üzlük yoxdur Повышение международной конкурентоспособности Азербайджана в контексте задач инновационного развития
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 795
Üzlük yoxdur Экономика Азербайджана на путях глобализации: предпосылки и последствия
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 839