Blue Flower

beynəlxalq

Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2934
Üzlük yoxdur Azərbaycan - Rusiya 1992 - 2002. Sənədlər toplusu
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 2274
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi (mülki) hüquq kursu
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2881
Üzlük yoxdur Azərbaycan xalqının Umummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildonumunə həsr olunmuş Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadiyyat və Beynəlxalq Munasibətlər IV Beynəlxalq konqresinin materialları
 / 0
İl: 2014
Baxılma sayı 1539
Üzlük yoxdur Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi münasibətlərinin bəzi məsələləri
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 987
Üzlük yoxdur Azərbaycanın xarici siyasəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2619
Üzlük yoxdur Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun materialları (4-5 oktyabr 2012-ci il)
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 2083
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Biznes
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3138
Üzlük yoxdur Beynəlxalq daşımaların hüquqi tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2406
Üzlük yoxdur Beynəlxalq hüquq
tərəfindən Lətif Hüseynov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2946
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi hüquq
tərəfindən Əfsər Sadıqov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2449
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibatlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2257
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1173
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1148
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1470
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1475
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar.
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1108
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
tərəfindən Ayaz Orucov
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 915
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4450
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1341
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1096
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1333
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1212
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1228
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1345
Üzlük yoxdur Beynəlxalq maliyyə, valyuta-kredit münasibətləri
tərəfindən M.M. Mahmudov, N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1018
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1152
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1519
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4364
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq (metodik göstəriş)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1085
Üzlük yoxdur Beynəlxalq mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1730
Üzlük yoxdur Beynəlxalq münasibətlər tarixi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 963
Üzlük yoxdur Beynəlxalq nəqliyyat hüququ
tərəfindən E.Ə. Əliyev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2675
Üzlük yoxdur Beynəlxalq statistika
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1175
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1665
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2254
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət işi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1238
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət əməliyyatları
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1371
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 5622
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta - kredit münasibətləri və xarici ölkələlərin pul - kredit sistemi.
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1041
Üzlük yoxdur Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 1466
Üzlük yoxdur Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2593
Üzlük yoxdur Beynəlxalq və milli uçot terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1197
Üzlük yoxdur Beynəlxalq xüsusi hüquq
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3223
Üzlük yoxdur Beynəlxalq xüsusi hüquq (Ümumi məsələlər)
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2715
Üzlük yoxdur Dövlətin tədiyyə balansı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2640
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 1370
Üzlük yoxdur Geoiqtisadiyyat. Dünya iqtisadi məkanının mənimsənilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1736
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları: nəzəriyyədən praktikaya
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1215
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatları. F7 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2869
Üzlük yoxdur Marketinq. I hissə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1003
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 994
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
tərəfindən Filip Kotler
 / 1
İl: 1993
Baxılma sayı 2887
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən 700 termin: azərbaycan və rus dilində
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 1955
Üzlük yoxdur Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1091
Üzlük yoxdur Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2059
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1016
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun əsasları. (Beynəlxalq standartların bazasında)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1532
Üzlük yoxdur Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi. Beynəlxalq audit standartları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2345
Üzlük yoxdur Pulun coğrafiyası
tərəfindən Benjamin Conen
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1913
Üzlük yoxdur Sabaha inamla
tərəfindən Nizami Xudiyev
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1662
Üzlük yoxdur Stiqlitsin məruzəsi.
 / 0
İl: 2012
Baxılma sayı 904
Üzlük yoxdur The Stairway. Rəsmi olaraq icazə verilən etibarlı qlobal təchizat zəncirinin idarə edilməsi
tərəfindən Lars Karlsson
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1908
Üzlük yoxdur Turizm
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 978
Üzlük yoxdur Vergi hüququ
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2311
Üzlük yoxdur Vergi planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması
tərəfindən Z.H. Rzayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2160
Üzlük yoxdur Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 949
Üzlük yoxdur Международные маркетинговые  исследования
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 792
Üzlük yoxdur Мировая экономика и международные экономическое отношения
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 850
Üzlük yoxdur Повышение международной конкурентоспособности Азербайджана в контексте задач инновационного развития
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 824
Üzlük yoxdur Экономика Азербайджана на путях глобализации: предпосылки и последствия
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 864