Blue Flower

xidmət

Üzlük yoxdur Aqrar bölmədə maddi-texniki təminat və xidmət işinin təşkili
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 3028
Üzlük yoxdur Azərbaycan gömrük xidməti yeni dünya təsərrüfat əlaqələri şəraitində
 / 1
İl: 1998
Baxılma sayı 911
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1097
Üzlük yoxdur Azərbaycan və ÜTT: Xidmətlər
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3139
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1150
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1670
Üzlük yoxdur Biznesdə insan resurslarının idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1989
Üzlük yoxdur Biznesdə kontrollinq: təşkilatlarda kontrollinq qurulmasının metodoloji və praktiki əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1106
Üzlük yoxdur Biznesin təhlükəsizliyi
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1475
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1519
Üzlük yoxdur Gömrük rəsmiləşdirilməsi
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 944
Üzlük yoxdur Gömrük statistikası
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1193
Üzlük yoxdur İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1387
Üzlük yoxdur İstehsala xidmətin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2267
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 955
Üzlük yoxdur Toxuculuq, yüngül sənaye, məişət xidməti maşınlarının təmiri və təmir sexlərinin layıhələndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 786
Üzlük yoxdur Xidmət marketinqi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 837
Üzlük yoxdur Xidmət sahələrinin marketinqi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1217
Üzlük yoxdur Xidmət sahələrinin marketinqi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 910
Üzlük yoxdur Xidmət sferasında mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 960
Üzlük yoxdur Əhaliyyə mənzil-kommunal xidmətinin bazar iqtisadiyyatı şəraitində transformasiyası və perspektiv inkişafı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2034
Üzlük yoxdur Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1545
Üzlük yoxdur Коммерческая деятельность в сфере услуг
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 825