Blue Flower

kamu

Üzlük yoxdur Anayasa hukuk, idare hukuk, idari yarğı
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 802
Üzlük yoxdur A`dan Z`ye anayasa vatandaşlık
tərəfindən Turgut Meşe
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 623
Üzlük yoxdur Çağdaş kamu yönetimi.İki ciltde
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 618
Üzlük yoxdur Hukuk başlangıcı
tərəfindən Adnan Güriz
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 699
Üzlük yoxdur Hukuka giriş ve hukukun temel kavramları
tərəfindən A.Şeref Gözübüyük
 / 0
İl: 1998
Baxılma sayı 697
Üzlük yoxdur İdare hukuku
tərəfindən Metin Günday
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı 594
Üzlük yoxdur Kamu maliyesi
tərəfindən Serpil Ağcakaya
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 581
Üzlük yoxdur Kamu maliyesi
tərəfindən Mecit Eş
 / 0
İl: 2000
Baxılma sayı 610
Üzlük yoxdur Stratejik planlama
tərəfindən Ali Akdemir, Hakkı Düğer
 / 1
İl: 1994
Baxılma sayı 588
Üzlük yoxdur Türkiye ekonomisi
tərəfindən Ömer Eroğlu
 / 0
İl: 2000
Baxılma sayı 553
Üzlük yoxdur Yerel yönetimlerde özelleştirme
tərəfindən Eyüp Zengin
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 580
Üzlük yoxdur Yönetim hukuku
tərəfindən A.Şeref Gözübüyük
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı 492