Blue Flower

uluslararası

Üzlük yoxdur Girişimcilik
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 619
Üzlük yoxdur İhracat teşvikleri ve destekleri
 / 0
İl: 1998
Baxılma sayı 604
Üzlük yoxdur İktisat politikası
 / 0
İl: 1998
Baxılma sayı 644
Üzlük yoxdur Kamu maliyesi
tərəfindən Abdülkadır Işık
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 607
Üzlük yoxdur Küreselleşme,Devlet,Kimlik/Farklılık : Uluslararası ilişkiler kuramını yeniden düşünmek
tərəfindən Fuat Keyman
 / 0
İl: 2000
Baxılma sayı 493
Üzlük yoxdur Makroekonomi ve makroekonomi düzeyinde küresel rekabet gücünü etkileyen faktörler ve stratejiler
tərəfindən Ercan Sarıdoğan
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1155
Üzlük yoxdur Pazarlama yönetimi
tərəfindən Birol Tenekicioğlu
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 505
Üzlük yoxdur Pazarlama yönetimi
tərəfindən İlhan Cemalcılar
 / 0
İl: 1996
Baxılma sayı 469
Üzlük yoxdur Politik iktisat
tərəfindən Vural Savaş
 / 0
İl: 1998
Baxılma sayı 464
Üzlük yoxdur Siyaset bilimine giriş
tərəfindən Esat Çam
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 496
Üzlük yoxdur Sosyal politika bilimi
tərəfindən Erdal Sargutan
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı 452
Üzlük yoxdur Uluslararası ilişkiler kuramları-I
tərəfindən Tayyar Arı
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 540
Üzlük yoxdur Uluslararası ilişkiler kuramları-II
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 499
Üzlük yoxdur Uluslararası ilişkilere giriş
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 498
Üzlük yoxdur Uluslararası işletmecilik
tərəfindən Nurhan Aydın
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 419
Üzlük yoxdur Uluslararası muhasebe`de teknik sorunlar
tərəfindən Ümit Gücenme
 / 0
İl: 1998
Baxılma sayı 416
Üzlük yoxdur Uluslararası politika- I
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 516
Üzlük yoxdur Uluslararası politika- II
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1340
Üzlük yoxdur Uluslararası politika.5 baskı
tərəfindən Mehmet Gönlübol
 / 0
İl: 2000
Baxılma sayı 471
Üzlük yoxdur Uluslararası yönetim
tərəfindən Arvind Phatak
 / 0
İl: 0
Baxılma sayı 437
Üzlük yoxdur Vergi hukuku
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 557