Blue Flower

təhlil

Üzlük yoxdur Audit və əminlik. F8 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2767
Üzlük yoxdur Auditdə iqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1048
Üzlük yoxdur Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2339
Üzlük yoxdur Bank işi
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1935
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 5561
Üzlük yoxdur Çoxölçülü statistika üsulları
tərəfindən A. İ. Cabbarova
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 865
Üzlük yoxdur Dövlət büdcə tənzimlənməsinin iqtisadi problemləri
tərəfindən M.M. Mahmudov
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2135
Üzlük yoxdur Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Paradiqması: Bazar və Sonrası mövzusunda Avrasiya Sosial Elmlər Forumunun məruzələr kitabı. Ic.
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1996
Üzlük yoxdur Fəaliyyətin idarə olunması. F5 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1899
Üzlük yoxdur İdarəetmə təhlili
tərəfindən Ç.R. Yüzbaşev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2285
Üzlük yoxdur İnvestisiya layihələrinin  təhlili və dəyərləndirilməsi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 3625
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1131
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
tərəfindən Hənifə Cəfərli
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1556
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlil
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1061
Üzlük yoxdur İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 912
Üzlük yoxdur İqtisadi və hüquqi göstəricilərin dinamikasının təhlili metodları
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 2167
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. I c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2378
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. II c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1708
Üzlük yoxdur Makroiqtisadi təhlilin əsasları
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2622
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatları. F7 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2776
Üzlük yoxdur Maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1225
Üzlük yoxdur Marketinq tədqiqatı praktikada: Bazarın öyrənilməsinin əsas metodları
tərəfindən Pol Heyq
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1074
Üzlük yoxdur MS Exceldə biznes-statistika və proqnozlaşdırma
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1481
Üzlük yoxdur Müasir idarəetmə sistemində innovasiyalı yanaşma (Azərbaycanın neft-qaz  sənayesi timsalında)
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1543
Üzlük yoxdur Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2017
Üzlük yoxdur Müəssisənin maliyyə təhlili
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2042
Üzlük yoxdur Məsrəfveriminin amilli təhlili və onun təkmilləşdirilməsi problemləri
tərəfindən Niyazi İsmayılov
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 757
Üzlük yoxdur Sosial-iqtisadi proseslərin təhlili metodları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2056
Üzlük yoxdur Səhimdar cəmiyyətlərində xüsusi kapitalın uçotunun təkmilləşdirilməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 648
Üzlük yoxdur Əməyin mühafizəsi və ekologiyanın əsasları üzrə mövcud normativ hüquqi aktların əsaslı izahi və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin təhlili
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1156
Üzlük yoxdur Əməyin sosiologiyasının əsasları
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1900
Üzlük yoxdur Перспективный экономический анализ
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 705
Üzlük yoxdur Управленческий анализ
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 794
Üzlük yoxdur Экономический анализ и управление (вопросы методологии и практики)
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1092