Blue Flower

vergi

Üzlük yoxdur AB yolunda mali dünyamız
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı 721
Üzlük yoxdur Açıklama ve yorumlu 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu
tərəfindən Doğan Şenyüz
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 824
Üzlük yoxdur Azerbaycan Ülke Rehberi
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 735
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin kommentariyası:ümumi hissə
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 4350
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi 10 il (2000-2010)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2256
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafı: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2838
Üzlük yoxdur Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının 11 iyul 2000-ci il tarixli 905-İQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir. 2013-cü il 1 yanvar tarixədək edilmiş əlavələr və dəyişikliklərlə
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1679
Üzlük yoxdur Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2587
Üzlük yoxdur Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve mahsup sistemi
tərəfindən İbrahim Nihat Bayar
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı 596
Üzlük yoxdur Dış ticarette  uygulamalı KDV işlemleri ve muhasebesi
 / 0
İl: 2000
Baxılma sayı 632
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 3099
Üzlük yoxdur Ekonomiksin əsasları
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 3940
Üzlük yoxdur Genel muhasebe
tərəfindən Selahattin Karabınar
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 592
Üzlük yoxdur Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 947
Üzlük yoxdur Hukuk başlangıcı
tərəfindən Adnan Güriz
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 701
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın tənimlənməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1894
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın əsasları
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 6876
Üzlük yoxdur Kamu maliyesi
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 615
Üzlük yoxdur Kamu maliyesi
tərəfindən İsmail Türk
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 566
Üzlük yoxdur Kamu maliyesine giriş
tərəfindən Osman Pehlivan
 / 0
İl: 1994
Baxılma sayı 528
Üzlük yoxdur Kayıt dışı ekonomi
tərəfindən Ufuk Bakkal
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 526
Üzlük yoxdur Kurumsal muhasebe denetimi
tərəfindən Mehmet Yazıcı
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı 598
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1581
Üzlük yoxdur Maliyyə potensialı:formalaşma və aqrar sahənin prioritetliyi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 982
Üzlük yoxdur Maliyyənin əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2180
Üzlük yoxdur Muhasebe denetimi
tərəfindən Hasan Kaval
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı 527
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu,vergi və gömrük sistemi. I h.
 / 1
İl: 1997
Baxılma sayı 2049
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunda iqtisadi informasiyanın texnologiyası və proqram təminatı
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1292
Üzlük yoxdur Nəzarət və təftiş
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 3387
Üzlük yoxdur Qiymətlə vergilərin qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsi
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 782
Üzlük yoxdur Tek düzen muhasebe sistemi
tərəfindən Halil Başağaç
 / 1
İl: 1993
Baxılma sayı 524
Üzlük yoxdur Topluca Türk vergi kanunları
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 515
Üzlük yoxdur Türk vergi anlaşmaları yorum ve açıklamaları
tərəfindən Murat Semerecigil
 / 0
İl: 1994
Baxılma sayı 583
Üzlük yoxdur Türk vergi sistemi
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 599
Üzlük yoxdur Türk vergi sistemi dersleri
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 635
Üzlük yoxdur Türkiye muhasebe standartları
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 642
Üzlük yoxdur Veksel dövriyyəsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 985
Üzlük yoxdur Vergi ensiklopediyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1586
Üzlük yoxdur Vergi kanunları
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 557
Üzlük yoxdur Vergi məcəlləsinin tətbiqinə dair tövsiyələr
tərəfindən Hikmət Fətullayev
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 875
Üzlük yoxdur Vergi nəzarəti
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1170
Üzlük yoxdur Vergi planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması
tərəfindən Z.H. Rzayev
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2216
Üzlük yoxdur Vergi siyasətinin konseptual əsasları və praktiki aspektləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1371
Üzlük yoxdur Vergi uçotu və auditi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 886
Üzlük yoxdur Vergilər və vergitutma
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 988
Üzlük yoxdur Vergilərin hesablanmasına dair praktikum
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 961
Üzlük yoxdur Vergiyə giriş
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 896
Üzlük yoxdur Xarici ölkələrin vergi sistemi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 875
Üzlük yoxdur Yeminli mali müşairerin vergisel sormlulğu
tərəfindən Oytun Canyaş
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı 528
Üzlük yoxdur Принципы экономикс
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2600
Üzlük yoxdur Проблемы государственных и муниципальных финансов
tərəfindən N.R. Quliyev
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 756