Blue Flower

hukuk

Üzlük yoxdur Alenı pay alım teklifi
tərəfindən Çağlar Manavgat
 / 0
İl: 1997
Baxılma sayı 690
Üzlük yoxdur Avrupa Birliği hukuku
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 684
Üzlük yoxdur Avrupa Birliği sosyal güvenlik hukuku
tərəfindən Kadir Arıcı
 / 0
İl: 1997
Baxılma sayı 607
Üzlük yoxdur Avrupa Birliğinde sigorta denetim hukuku ve türk sigorta denetim hukuku bakımından bir değerlendirme
tərəfindən Servet Taşdelen
 / 1
İl: 1996
Baxılma sayı 733
Üzlük yoxdur Avrupa toplulukları ilk derece mahkemesi
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 740
Üzlük yoxdur Borçlar hukuku bilgisi
tərəfindən Şahin Akıncı
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı 565
Üzlük yoxdur Hukuka giriş ve hukukun temel kavramları
tərəfindən A.Şeref Gözübüyük
 / 0
İl: 1998
Baxılma sayı 655
Üzlük yoxdur Hukukun temel kavramalarlı
tərəfindən Erol Akı
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 502
Üzlük yoxdur Hukun temel kavramları
tərəfindən Mesut Önen
 / 0
İl: 1991
Baxılma sayı 546
Üzlük yoxdur İçtihatlı ve açıklamalı 4857 saylı iş kanunu şerhi.İki ciltde.1cilt
tərəfindən Ercan Akyiğit
 / 0
İl: 2006
Baxılma sayı 559
Üzlük yoxdur İş hukuku
tərəfindən Ercan Akyiğit
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 518
Üzlük yoxdur İş hukuku uygulaması
tərəfindən Müjdat Şakar
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı 555
Üzlük yoxdur İslam hukukunda evlilik ve hısımlık nafakası
tərəfindən Celal Erbay
 / 0
İl: 1995
Baxılma sayı 511
Üzlük yoxdur İşletme bilimine giriş
tərəfindən Oktay Alpugan
 / 0
İl: 1998
Baxılma sayı 521
Üzlük yoxdur Karşılaştırmalı türk anayasaları
tərəfindən Cevdet Atay
 / 0
İl: 1997
Baxılma sayı 505
Üzlük yoxdur Kobi`ler için Çin halk Cumhuriyeti rehberi
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 629
Üzlük yoxdur Medeniyyetlerin devlet ve hukuk tarihi. (Kitap Karabağ Şehitlerinin aziz hatırasına ithaf olunur.)
tərəfindən Reha A. Yılmaz
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1205
Üzlük yoxdur Türk dünyasında muhtemel iş birliği alanları
 / 0
İl: 2011
Baxılma sayı 526
Üzlük yoxdur Türkiye idaresinin hukuksal yönü ve yapısı
tərəfindən Cengiz Derdiman
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı 516
Üzlük yoxdur Uluslararası hukuk dersleri
tərəfindən Hüseyin Pazarcı
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 502
Üzlük yoxdur Uluslararası-disiplinlerarası kadın çalışmaları kongresi
 / 0
İl: 2009
Baxılma sayı 495
Üzlük yoxdur Yatırım projelerinin düzenlenmesi,değerlendirilmesi ve izlenmesi.6 baskı
tərəfindən Oktay Güvemli
 / 0
İl: 1997
Baxılma sayı 475
Üzlük yoxdur Yönetim hukuku
tərəfindən A.Şeref Gözübüyük
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 575