Blue Flower

bazar

Üzlük yoxdur Aqrar sahənin iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2826
Üzlük yoxdur Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 4606
Üzlük yoxdur Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması və bazar iqtisadiyyatında maliyyə-kredit sisteminin  problemləri
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1473
Üzlük yoxdur Azərbaycanda mənzil bazarının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1868
Üzlük yoxdur Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2921
Üzlük yoxdur Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf modeli: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2651
Üzlük yoxdur Azərbaycanın əmək bazarı: problemlər və perspektivlər
 / 0
İl: 2017
Baxılma sayı 1878
Üzlük yoxdur Bank işi fənni üzrə ilk interaktiv
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1402
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyatının əsasları: qısa izahlı lüğət
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2749
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək haqqının ödənilməsinin yeni formaları: beynəlxalq təcrübədə
tərəfindən F. A. Hüseynova
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2691
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatına keçid: dövlətin iqtisadi siyasəti
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 3130
Üzlük yoxdur Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1837
Üzlük yoxdur Bazar münasibətləri şəraitində müəssisə və firmaların maliyyə fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1440
Üzlük yoxdur Bazar yönümlü menecment. Strateji və əməliyyat marketinqi
tərəfindən Jan-Jak Lamben
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2896
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1201
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1517
Üzlük yoxdur Beynəlxalq marketinq (metodik göstəriş)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1133
Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət əməliyyatları
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1571
Üzlük yoxdur Daşınmaz əmlak bazarı və rieltor
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2369
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 5768
Üzlük yoxdur Dünya qiymətləri kursunun öyrənilməsinə dair metodik vəsait
tərəfindən Q.S. Bayramov
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 2071
Üzlük yoxdur Dünya təsərrüfatının qloballaşması
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1287
Üzlük yoxdur Ekonomiksin prinsipləri
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 5051
Üzlük yoxdur Ekonomiksin əsasları
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 4045
Üzlük yoxdur İnhisarizm
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2554
Üzlük yoxdur İnsan resursların idarə edilməsi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2745
Üzlük yoxdur İnstitusional iqtisadiyyat: Yeni institusional iqtisadi nəzəruiyyə
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3290
Üzlük yoxdur İqtisad elmi: aktual problemlər və real yanaşmalar
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2376
Üzlük yoxdur İqtisad elminin aktual problemləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3011
Üzlük yoxdur İqtisadi etüdlər
tərəfindən Nazim Müzəffərli
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 2123
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 3477
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə.Mikroiqtisadiyyat-1,2.Mezoiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 17379
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyənin əsas prinsipləri
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2163
Üzlük yoxdur İqtisadiyyat
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2754
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2535
Üzlük yoxdur Kapital bazarı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2708
Üzlük yoxdur Kapital bazarları və biznes imkanları. Məqalələr toplusu
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1694
Üzlük yoxdur Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 2437
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2845
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2609
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1591
Üzlük yoxdur Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1745
Üzlük yoxdur Maliyyə resursları və maliyyə bazarı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 3413
Üzlük yoxdur Marketinq anlayışı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1467
Üzlük yoxdur Marketinq menecment
tərəfindən Filip Kotler
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 4441
Üzlük yoxdur Marketinq strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə
tərəfindən Qrem Huley
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1509
Üzlük yoxdur Marketinq. I hissə
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1044
Üzlük yoxdur Marketinqin əlifbası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1125
Üzlük yoxdur Marketinqin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1001
Üzlük yoxdur Mikroiqtisadiyyata giriş
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2686
Üzlük yoxdur Müəssisə iqtisadı
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2206
Üzlük yoxdur Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1308
Üzlük yoxdur Məsrəfveriminin amilli təhlili və onun təkmilləşdirilməsi problemləri
tərəfindən Niyazi İsmayılov
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 817
Üzlük yoxdur Pul,kredit,banklar.100 suala imtahan cavabı
tərəfindən O. Y. Sviridov
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1182
Üzlük yoxdur Qiymətli kağızlar bazarı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2460
Üzlük yoxdur Qiymətli kağızlar bazarının formalaşması və inkişaf perspektivləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1016
Üzlük yoxdur Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1215
Üzlük yoxdur Reklam və kommunikasiya sistemi
tərəfindən A.Ş. Əlizadə.
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 3043
Üzlük yoxdur Sahibkarlığın əsasları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 6000
Üzlük yoxdur Sığorta işi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2239
Üzlük yoxdur Sığorta işi: müasir kurs
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2051
Üzlük yoxdur Sığortanın əsasları
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1847
Üzlük yoxdur Sosial sahələrin iqtisadiyyati və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1656
Üzlük yoxdur Ticarət müəssisələrinin iqtasadiyyatı
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 991
Üzlük yoxdur Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 977
Üzlük yoxdur Təsərrüfat subyektlərinin səmərəli fəaliyyətinin iqtisadi mexanizmi
tərəfindən Nemət Əlibəyov
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1979
Üzlük yoxdur Xalq kapitalizminin formalaşmasında və inkişaf etməsində qiymətli kağızlar bazarının rolu
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2105
Üzlük yoxdur Xidmət sahələrinin kommersiyası
tərəfindən İradə Vəliyeva
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1708
Üzlük yoxdur Xidmət sahələrinin marketinqi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 955
Üzlük yoxdur Əhaliyyə mənzil-kommunal xidmətinin bazar iqtisadiyyatı şəraitində transformasiyası və perspektiv inkişafı
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 2196
Üzlük yoxdur Əmlak bazarı terminləri. İzahlı lüğət
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2036
Üzlük yoxdur Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1604
Üzlük yoxdur Əmək bazarı və əhalinin sosial müdafiəsi
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 2736
Üzlük yoxdur Ən yeni iqtisadiyyat: monetar siyasət, finans kapitalının qloballaşması,media və Türkiyə iqtisadiyyatı
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 2354
Üzlük yoxdur Биржевые и внебиржевые фондовые рынки: зарубежный опыт
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 849
Üzlük yoxdur Кризис либерализма
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2272
Üzlük yoxdur Принципы экономикс
tərəfindən Qreqori Menkyu
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2646
Üzlük yoxdur Рынок банковских услуг: теория и практика
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 826
Üzlük yoxdur Рынок труда Азербайджана
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2373
Üzlük yoxdur Рынок труда и занятость населения
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 754
Üzlük yoxdur Управление рынком
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2510
Üzlük yoxdur Экономические проблемы интенсивного использования земельных угодий Азербайджана в условиях рыночной экономики
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 728