Blue Flower

nəqliyyat

Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1336
Üzlük yoxdur Beynəlxalq nəqliyyat hüququ
tərəfindən E.Ə. Əliyev
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2684
Üzlük yoxdur Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2937
Üzlük yoxdur Dünya qiymətləri kursunun öyrənilməsinə dair metodik vəsait
tərəfindən Q.S. Bayramov
 / 0
İl: 2015
Baxılma sayı 1883
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu (sahələr üzrə)
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1260
Üzlük yoxdur Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının ərazi təşkili və inkişafının coğrafiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2012
Üzlük yoxdur Nəqliyyat müqavilələri.I hissə
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1841
Üzlük yoxdur Nəqliyyat və rabitə statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 977
Üzlük yoxdur Pambıq zabodlarının ventilyasiyası və pnevmatik nəqliyyat qurğuları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2093
Üzlük yoxdur Qlobal mühitdə biznes
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1601
Üzlük yoxdur Tariflər sistemi
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 899
Üzlük yoxdur Xidmət sahələrinin kommersiyası
tərəfindən İradə Vəliyeva
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1515
Üzlük yoxdur Xidmət sahələrinin marketinqi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 911
Üzlük yoxdur Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1331
Üzlük yoxdur Применение современного международного траспортного права в Азербайджанской Республике
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 1902