Blue Flower

uçot

Üzlük yoxdur Bank işi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1009
Üzlük yoxdur Bank işi
tərəfindən R.A. Bəşirov
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1937
Üzlük yoxdur Bank uçotu
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 5171
Üzlük yoxdur Beynəlxalq mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2000
Baxılma sayı 1704
Üzlük yoxdur Beynəlxalq Uçot və Hesabata Giriş.(GAAP və IFRS əsasında)
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 5562
Üzlük yoxdur Beynəlxalq və milli uçot terminlərinin izahlı lüğəti
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1179
Üzlük yoxdur Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1604
Üzlük yoxdur Erqonomika və əmək prosesləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2471
Üzlük yoxdur Fəaliyyətin idarə olunması. F5 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1899
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1787
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotunun təşkili prinsipləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 934
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. II c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1709
Üzlük yoxdur Korporativ hesabatlılıq. P2 ACCA
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1947
Üzlük yoxdur Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 911
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1138
Üzlük yoxdur Mühasibat (idarəetmə) uçotu.
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1135
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1184
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1250
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu I c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 961
Üzlük yoxdur Mühasibat (maliyyə) uçotu II c.
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 730
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1467
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu və audit
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1374
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu, vergilər
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1188
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu,vergi və gömrük sistemi. I h.
 / 1
İl: 1997
Baxılma sayı 1891
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotu. F3 ACCA
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1310
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunda iqtisadi informasiyanın texnologiyası və proqram təminatı
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1088
Üzlük yoxdur Mühasibat ucotunun beynəlxalq standartları və maliyyə hesabatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 995
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1802
Üzlük yoxdur Mühasibat uçotunun əsasları. (Beynəlxalq standartların bazasında)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1514
Üzlük yoxdur Məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 966
Üzlük yoxdur Məsrəfveriminin amilli təhlili və onun təkmilləşdirilməsi problemləri
tərəfindən Niyazi İsmayılov
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 757
Üzlük yoxdur Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1913
Üzlük yoxdur Sığorta işi: müasir kurs
tərəfindən N.N. Xudiyev
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1804
Üzlük yoxdur Xidmət sferasında mühasibat uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 926
Üzlük yoxdur Бухгалтерский учет
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 884
Üzlük yoxdur Статистика
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 759