Blue Flower

informasiya

Üzlük yoxdur Avtomatlaşdırılmış informasiya emalı sistemlərinin layihələşdirilməsi
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1367
Üzlük yoxdur Biliklərin strukturu və modelləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2755
Üzlük yoxdur Biznes-plan
tərəfindən Vest Alan
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2509
Üzlük yoxdur Biznesdə kontrollinq: təşkilatlarda kontrollinq qurulmasının metodoloji və praktiki əsasları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1090
Üzlük yoxdur Biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
tərəfindən E.R. Səmədova
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 867
Üzlük yoxdur İdarəetmə uçotu
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1790
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2503
Üzlük yoxdur İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
tərəfindən T.Ə. Əliyeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1851
Üzlük yoxdur İnformasiya iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2389
Üzlük yoxdur İnformasiya sistemləri menecmenti
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1048
Üzlük yoxdur İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2649
Üzlük yoxdur İnformasiyanın iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2419
Üzlük yoxdur İnformatika və informasiya texnologiyaları haqqında məlumat.  Məsələlər və testlər
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1265
Üzlük yoxdur İntellektual informasiya sistemlərində qərar qəbuletmə üsulları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1425
Üzlük yoxdur İqtisadi informasiyanın işlənməsinin kompüter texnologiyası
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1267
Üzlük yoxdur İqtisadi kibernetika
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 4022
Üzlük yoxdur İqtisadi münasibətlərdə informasiya sistemləri
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2089
Üzlük yoxdur Iqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarından istifadə
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1172
Üzlük yoxdur Korporativ informasiya sistemləri
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2058
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3517
Üzlük yoxdur Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 1061
Üzlük yoxdur Nəqliyyat və rabitə statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 962
Üzlük yoxdur Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1107
Üzlük yoxdur Sistem anlayışları
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1868
Üzlük yoxdur Ticarətin idarə edilməsi (menecmenti)
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 1439
Üzlük yoxdur Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1218