Blue Flower

konstruksiya

Üzlük yoxdur Azərbaycan memarlıq tarixi
tərəfindən Rayihə Əmənzadə
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2166
Üzlük yoxdur Azərbaycan memarlıq tarixi
tərəfindən Rayihə Əmənzadə
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 2802
Üzlük yoxdur Boyaq- bəzək istehsalatının texnoloji maşınları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1805
Üzlük yoxdur Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsinin əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 5554
Üzlük yoxdur Konstruksiya materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 11830
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 846
Üzlük yoxdur Sahələrin texnoloji xətləri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1591
Üzlük yoxdur Toxuculuq istehsalatı maşınlarının layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1286
Üzlük yoxdur Toxuculuq materiallarının texnologiyası
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2163
Üzlük yoxdur Trikotaj istehsalatının texnoloji maşınları, avadanlıqları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 963
Üzlük yoxdur Tətbiqi mexanika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 903