Blue Flower

sistem

Üzlük yoxdur Açıklamalı ve notlu çözümlü genel muhasebe problemleri
tərəfindən Orhan Sevilengül
 / 0
İl: 2003
Baxılma sayı 873
Üzlük yoxdur Anayasa hukuk, idare hukuk, idari yarğı
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 822
Üzlük yoxdur Azərbaycanın elmi elitası - elmlər doktorları.
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1131
Üzlük yoxdur Bank fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1399
Üzlük yoxdur Biliklərin strukturu və modelləri
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 3031
Üzlük yoxdur Büyük çöküş
tərəfindən Zbigniew Brzezinski
 / 0
İl: 1992
Baxılma sayı 622
Üzlük yoxdur Çagdaş demakrasiler
tərəfindən Bingham Povell
 / 0
İl: 1990
Baxılma sayı 662
Üzlük yoxdur Çagdaş demakrasiler
tərəfindən Arend Lijphart
 / 0
İl: 0
Baxılma sayı 550
Üzlük yoxdur Davranış açısından işbilim
tərəfindən Fuat Çelebioğlu
 / 0
İl: 1990
Baxılma sayı 599
Üzlük yoxdur Değişim,dönüşüm ve dünya Ekonomisine entegrasiyon sürecinde Aerbaycan ekonomisi
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 625
Üzlük yoxdur Hukuka giriş
tərəfindən Turgut Akıntürk
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 625
Üzlük yoxdur İnformatika və kompüterləşmənin əsasları
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 5964
Üzlük yoxdur İqtisadi nəzəriyyə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 3477
Üzlük yoxdur İslam iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2629
Üzlük yoxdur İşletme iktisadı.2 baskı
tərəfindən Tamer Müftüoğlu
 / 0
İl: 1994
Baxılma sayı 650
Üzlük yoxdur İşletme yönetiminde bilgisayarlar
tərəfindən Hayrı Ülgen
 / 0
İl: 1990
Baxılma sayı 624
Üzlük yoxdur İyi yönetim arayışında Türkiye`de mülki idarenin geleceği
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 693
Üzlük yoxdur Kamu bütçesi
tərəfindən Figen Altuğ
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 582
Üzlük yoxdur Kamu bütçesi
tərəfindən Nihat Edizdoğan
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 586
Üzlük yoxdur Konaklama işletmelerinde önbüro yönetimi ve önbüro otomasyon sistemleri
tərəfindən Orhan Batman
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 639
Üzlük yoxdur Kuramda ve uygulamada para kurulu.2 baskı
tərəfindən Suat Oktar
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 551
Üzlük yoxdur Küreselleşme sürecinde sosyal güvenlik sistemlerinin dönüşümü ve Türkiye
tərəfindən Abdulhalim Çelik
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 604
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.I cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3794
Üzlük yoxdur Logistikanın əsasları.II cild
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2745
Üzlük yoxdur Maliyet muhasebesi
tərəfindən Süleyman Yükçu
 / 0
İl: 1992
Baxılma sayı 628
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2887
Üzlük yoxdur Maliyyə
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2237
Üzlük yoxdur Maliyyə (Suallar və cavablar)
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 1591
Üzlük yoxdur Modern pazarlama
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 628
Üzlük yoxdur Müasir iqtisadi sistem və  qloballaşma
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 2843
Üzlük yoxdur Öğrenen organizasyon ve rekabet üstünlüğü
tərəfindən Salim Çam
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 601
Üzlük yoxdur Qiymət və qiymətlərin formalaşması metodologiyası
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1196
Üzlük yoxdur Reklam və kommunikasiya sistemi
tərəfindən A.Ş. Əlizadə.
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 3043
Üzlük yoxdur Sistem anlayışları
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2130
Üzlük yoxdur Siyaset bilimi
tərəfindən Ahmet Taner Kışlalı
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 623
Üzlük yoxdur Siyaset bilimine giriş
tərəfindən Esat Çam
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 541
Üzlük yoxdur Statistika
tərəfindən Ə. İ. Əliyev
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1552
Üzlük yoxdur Tekdüzen hesap planına uygun bilgisayarlı muhasebe
tərəfindən Reşat Karacıoğlu
 / 0
İl: 1994
Baxılma sayı 683
Üzlük yoxdur Tekdüzen yöntemiyle temel muhasebe
tərəfindən Zeyyat Hatiboglu
 / 0
İl: 1999
Baxılma sayı 674
Üzlük yoxdur Toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemi (İSO 9000-2000 revizyonu).2 baskı
 / 0
İl: 2001
Baxılma sayı 560
Üzlük yoxdur Ücret teorisi-politikası-yönetimi-sistemleri
tərəfindən Özlem Işığıçok
 / 0
İl: 2007
Baxılma sayı 599
Üzlük yoxdur Uluslararası ilişkiler ve dış politika
tərəfindən Tayyar Arı
 / 0
İl: 2008
Baxılma sayı 636
Üzlük yoxdur Üretim yönetimi ve teknikleri
 / 0
İl: 2000
Baxılma sayı 567
Üzlük yoxdur Vergi hukuku ve türk vergi sistemi
tərəfindən Abdülkadır Işık
 / 0
İl: 2004
Baxılma sayı 589
Üzlük yoxdur Vergi və investisiya mühiti
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 887
Üzlük yoxdur Yönetim bilgi sistemi
 / 0
İl: 2005
Baxılma sayı 678
Üzlük yoxdur Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана
tərəfindən Ə.M. Həsənov
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 865