Blue Flower

layihələndirmə

Üzlük yoxdur
tərəfindən R. S. Əkbərov
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 1981
Üzlük yoxdur Balıq emalı müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1102
Üzlük yoxdur Boyaq- bəzək istehsalatının texnoloji maşınları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1674
Üzlük yoxdur Kostyumun kompozisiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1134
Üzlük yoxdur Parça və geyim məmulatlarının bədii layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 2247
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 813
Üzlük yoxdur Sahələrin texnoloji xətləri
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 1551
Üzlük yoxdur Tikiş fabriklərinin layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1844
Üzlük yoxdur Toxuculuq, yüngül sənaye, məişət xidməti maşınlarının təmiri və təmir sexlərinin layıhələndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 755