Blue Flower

maşın

Üzlük yoxdur Dizayn tarixi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 3648
Üzlük yoxdur Maşın hissələri
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1007
Üzlük yoxdur Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 3638
Üzlük yoxdur Sahə maşınlarının layihələndirilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 824
Üzlük yoxdur Sınaq və sınaq avadanlıqları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1104
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 770
Üzlük yoxdur Texnoloji maşınlar (Çoxişlənən malların istehsalının texnoloji avadanlıqları)
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 945
Üzlük yoxdur Toxuculuq istehsalatı maşınlarının layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1253
Üzlük yoxdur Toxuculuq İstehsalatının texnoloji maşınları və avadanlıqları
 / 1
İl: 0
Baxılma sayı 1230
Üzlük yoxdur Toxuculuq, yüngül sənaye, məişət xidməti maşınlarının təmiri və təmir sexlərinin layıhələndirilməsi
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 766
Üzlük yoxdur Trikotaj istehsalatının texnoloji maşınları, avadanlıqları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 941
Üzlük yoxdur Tətbiqi mexanika
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 861
Üzlük yoxdur Əyricilik istehsalının texnoloji maşınları və avadanlıqları
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 907