Blue Flower

inteqrasiya

Üzlük yoxdur
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2839
Üzlük yoxdur Azəbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya yolları
 / 1
İl: 2005
Baxılma sayı 1828
Üzlük yoxdur Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2762
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1425
Üzlük yoxdur Beynəlxalq iqtisadiyyat
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1305
Üzlük yoxdur Dünya iqtisadiyyatı
tərəfindən F.R. Mirişli
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 988
Üzlük yoxdur İqtisadiyyatın investisiya potensialı: formalaşması və istifadə mexanizmləri
tərəfindən T.İ. Kərimova
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 2505
Üzlük yoxdur Regional iqtisadi inteqrasiya: nəzəriyyə və praktika
 / 1
İl: 1997
Baxılma sayı 3804
Üzlük yoxdur Пути интеграции Азербайджана в мировую экономику
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 871