Blue Flower

keyfiyyət

Üzlük yoxdur Ayaqqabı, qalantereya və xəz mallarının keyfiyyət ekspertizası
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1409
Üzlük yoxdur Biznesdə keyfiyyəti idarəetmə sistemi
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2060
Üzlük yoxdur Keyfiyyətin idarə olunması
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2009
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1223
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. I c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2380
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu. I h. II c.
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1708
Üzlük yoxdur Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 3332
Üzlük yoxdur Maliyyə uçotu
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 1138
Üzlük yoxdur Müəssisələr statistikası
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 985
Üzlük yoxdur Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi
 / 1
İl: 2008
Baxılma sayı 1249
Üzlük yoxdur Məlumat idarəetmə sistemləri
 / 0
İl: 2013
Baxılma sayı 768
Üzlük yoxdur Qida məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 1341
Üzlük yoxdur Sertifikatlaşdırmanın əsasları fənni üzrə praktikum
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 863
Üzlük yoxdur Taxıl, un, qənnadı məhsullarının əmtəəşünaslığı və keyfiyyətinin ekspertizası
 / 1
İl: 1999
Baxılma sayı 2360
Üzlük yoxdur Un istehsalının texnologiyası
 / 1
İl: 2013
Baxılma sayı 782
Üzlük yoxdur Əmtəəşünaslıq
tərəfindən Y. V. Jiryayeva
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 1011
Üzlük yoxdur Квалиметрия и управление качеством продукции
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 852