Blue Flower

istehlak

Üzlük yoxdur İqtisada giriş
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2889
Üzlük yoxdur İstehlak mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 5612
Üzlük yoxdur İstehlak mallarının estetikası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2262
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1223
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2537
Üzlük yoxdur Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 1057
Üzlük yoxdur Qiymətəmələgəlmənin strategiya və taktikası
tərəfindən Tomas Neql
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2396
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 2029
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1955
Üzlük yoxdur Əhalinin gəlirləri və istehlakının maliyyə mexanizmləri
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 1930
Üzlük yoxdur Əmtəəşünaslığın nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1379