Blue Flower

istehlak

Üzlük yoxdur İqtisada giriş
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 3086
Üzlük yoxdur İstehlak mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 5851
Üzlük yoxdur İstehlak mallarının estetikası
 / 1
İl: 2014
Baxılma sayı 2333
Üzlük yoxdur Keyfiyyətə nəzarət
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1425
Üzlük yoxdur Makroiqtisadiyyat
 / 1
İl: 2015
Baxılma sayı 2765
Üzlük yoxdur Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi
 / 0
İl: 2016
Baxılma sayı 1222
Üzlük yoxdur Qiymətəmələgəlmənin strategiya və taktikası
tərəfindən Tomas Neql
 / 1
İl: 2009
Baxılma sayı 2466
Üzlük yoxdur Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
 / 0
İl: 2010
Baxılma sayı 2206
Üzlük yoxdur Sahə iqtisadiyyatı
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 2076
Üzlük yoxdur Əhalinin gəlirləri və istehlakının maliyyə mexanizmləri
 / 1
İl: 2007
Baxılma sayı 2089
Üzlük yoxdur Əmtəəşünaslığın nəzəri əsasları
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 1466