Blue Flower

birja

Üzlük yoxdur Beynəlxalq ticarət
 / 1
İl: 2012
Baxılma sayı 2256
Üzlük yoxdur Birja fəaliyyəti
 / 1
İl: 2017
Baxılma sayı 1545
Üzlük yoxdur Birja və hərracların təşkili və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 2722
Üzlük yoxdur Fond birjasında investisiya
tərəfindən Paul Mladjenoviç
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1327
Üzlük yoxdur Gəlirlər üzrə anlayışlar
 / 1
İl: 2004
Baxılma sayı 1971
Üzlük yoxdur İstehsala xidmətin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 / 1
İl: 2001
Baxılma sayı 2265
Üzlük yoxdur Kapital bazarı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2520
Üzlük yoxdur Kapital bazarları və biznes imkanları. Məqalələr toplusu
 / 1
İl: 2011
Baxılma sayı 1487
Üzlük yoxdur Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 / 1
İl: 2010
Baxılma sayı 2395
Üzlük yoxdur Maliyyə bazarları
 / 1
İl: 2016
Baxılma sayı 1001
Üzlük yoxdur Maliyyə və birja terminləri lüğəti
tərəfindən Əli Əhmədov
 / 1
İl: 2006
Baxılma sayı 1125
Üzlük yoxdur Qiymətli kağızlar bazarı
 / 1
İl: 2003
Baxılma sayı 2304
Üzlük yoxdur Sahibkarlığın əsasları
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 5709
Üzlük yoxdur Биржевые и внебиржевые фондовые рынки: зарубежный опыт
 / 1
İl: 2002
Baxılma sayı 797
Üzlük yoxdur Операции с ценными бумагами
 / 0
İl: 2002
Baxılma sayı 1846